email: shn@multiweb.nl

Watergewenning voor ouder en kind

Datum: Per direct

De Stichting Hydrotherapie Nederland(SHN), een advies, informatie en begeleidingsorgaan voor warmwateractiviteiten, stelt eenieder in de gelegenheid om tekst op te vragen van internet omtrent: Watergewenning voor ouder en kind. Dit document bevat informatie voor jonge ouders die voornemens zijn in de toekomst een zwembad te gaan bezoeken. Middels het document hoopt SHN wachtlijsten voor zwemlessen te verkorten. Tevens streeft SHN ernaar om eenieder in de gelegenheid te stellen te werken aan een stuk zelfredzaamheid. Met de zomer in het vooruitzicht en nog steeds scholen zonder zwemonderwijs kan het document, watergewenning voor ouder en kind, een aanvulling zijn op het veiligheidsaspect binnen de zwembaden. Het document zal in de loop van april ook in boekwerk verschijnen.

Organisatie: Stichting Hydrotherapie Nederland

adres: Rietkamp 79

postcode: 4133 CS

woonplaats: VIANEN

Telefoon: 0347-322 503

www.swimming.nl

Deel: ' Swimming.nl Watergewenning voor ouder en kind '
Lees ook