Landbouwuniversiteit Wageningen


*do 18-02-99 FUNCTIONELE AANPASSING EN ONTWIKKELING BIJ GEWERVELDE DIEREN


tijd 10:00-15:00 uur

plaats Zodiac, Marijkeweg 40, Wageningen
onderwerp symposium ' Adaptation and integration in vertebrates' ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. J.W.M. Osse (algemene dierkunde)
informatie Landbouwuniversiteit Wageningen, afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Jan Osse organiseren de Nederlandse Dierkundige Vereniging (NDV) en de Onderzoekschool Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) een symposium over de integratie van kennis op het gebied van functionele morfologie van dieren met kennis over ontwikkeling, afstamming en ecologie. Sprekers: prof. E.A. Huisman (directeur WIAS), prof. R. McNeill Alexander (University of Leeds, GB), dr. J.L. van Leeuwen (Universiteit Leiden), dr. C. van den Berg (Universiteit van Amsterdam), dr. P. Aerts (Universiteit van Antwerpen, België) en Prof. K.F. Liem (Harvard University, VS. De middag wordt besloten met het afscheidcollege van professor Osse in de Aula.

Deel: ' Symposium aanpassing en ontwikkeling bij gewervelde dieren '
Lees ook