SLACHTOFFERHULP NEDERLAND

ADVOCATEN EN SLACHTOFFERHULP:.NO CURE NO PAY.?

www.lsa.nl Utrecht, 16 maart 1999

Onder Embargo tot 18 maart 1999, 14.00 uur

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Letselschade Advocaten en Slachtofferhulp Nederland op speciaal symposium

Op 18 maart 1999 ondertekenen de voorzitters van de vereniging van Letselschade Advocaten LSA, mr M. Dijkstra en van Slachtofferhulp Nederland, mr M. Jager een samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening vindt plaats op een speciaal symposium in Utrecht, In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, om 14.00 uur.

De afspraken tussen beide organisaties gaan onder meer over verwijzing door de Buro.s Slachtofferhulp naar een letselschade-advocaat die lid is van de LSA, een gratis kennismakingsgesprek voor het slachtoffer, telefonisch advies en consultatie voor de medewerker van een Buro Slachtofferhulp en het leveren van een scholingsbijdrage van de advocaat aan de deskundigheid van de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.
Voor het gratis gesprek met de letselschade-advocaat is een waardebon ontwikkeld die het slachtoffer krijgt via het Buro Slachtofferhulp. De waardebon zal op deze middag worden gepresenteerd en geïntroduceerd.

In de wereld van de letselschade, rechtsbijstandverzekeraars, letselschadebureaus en advocatuur is een heftige discussie gaande over "no cure, no pay".
Het symposium gaat daarom over de positie van het slachtoffer in het schaderegelingsproces en de vraag of slachtoffer te lijden heeft van de huidige juridische praktijk van letselschadespecialisten. Na een introductie over de ethiek en de praktijk van "no cure, no pay" in Amerika en Nederland door mr. F. Schirmeister, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam, advocaat en columnist, is er een debat. Het debat gaat over de positie van het slachtoffers in het schaderegelingsproces met als thema.s: rechtsbijstand, normering, de rol van slachtofferhulp en smartengeld voor nabestaanden.

Deelnemers aan dit debat zijn mr R. van Dort, directeur Pals Groep, mevr. J. Meijst-Michels, advocate bij advocatenkantoor Houthoff en ex-voorzitter van de LSA en zal geleid worden door mr F. Kremer, directeur Personenschade Instituut van Verzekeraars.

Voor nadere informatie:
Jan Heerkens, voorlichter Slachtofferhulp Nederland: 030 - 234 01 16 Bart Holthuis, advocaat/voorlichter Letselschade Advocaten: 0570 - 61 40 80


16 mrt 99 10:42

Deel: ' Symposium advocaten en slachtofferhulp no cure no pay? '
Lees ook