Symposium "Andere aanpak risico's voor de volksgezondheid"


LEUSDEN, 20090206 -- Een andere aanpak bieden om risico's met sanitaire installaties voor de volksgezondheid zoveel mogelijk tegen te gaan. Met dit doel organiseert de afdeling Sanitaire Technieken van TVVL dit symposium op donderdag 26 maart a.s. vanaf 13.30 uur in het Triavium in Nijmegen.

Het symposium is voor alle partijen die met sanitaire installaties te maken hebben of krijgen, en in het bijzonder met de thema's "gezondheidsrisico's", ''legionella" en ''woontorens". Tot de doelgroep behoren projectontwikkelaars, architecten, adviseurs, installateurs, gebouwbeheerders, gebruikers, fabrikanten, leveranciers, wateradviesbedrijven, waterleidingbedrijven en vertegenwoordigers van overheden. Tijdens deze middag krijgen de bezoekers lezingen over de volgende onderwerpen: hotspotsvrij ontwerpen, toepassen van alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater, beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties en standleidingmodel proRiool voor woontorens.
TVVL, Uneto-VNI en ISSO hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan om de risico's met sanitaire installaties te kunnen aanpakken. Twee van deze rapporten "Leidingwaterinstallaties in woontorens" en "Standleidingmodel proRiool" overhandigt de heer Will Scheffer (TVVL/ Uneto-VNI) tijdens het symposium aan de heer Ruud Jacobs, voorzitter van de Stuurgroep van het Nationaal Conventant Hoogbouw en lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V.

Informatie en aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.tvvl.nl. Voor meer informatie Loes Swaning, telefoonnummer 033-434 57 63. Het symposium vindt plaats in Congrescentrum Triavium, Delta zaal Van Rosenburgweg 2 (6537 TM) te Nijmegen.

Achtergrondinformatie
Door slecht functionerende waterleiding- en rioleringsinstallaties, maar ook door verkeerd gebruik van sanitaire voorzieningen, kunnen de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers van gebouwen gevaar lopen. Dat is de afgelopen jaren gebleken door vele kleine, maar ook enkele grote incidenten. Hoe complexer en groter de gebouwen en de daarin opgenomen technische installaties, des te groter zijn bij een verkeerd ontwerp, - aanleg, - beheer of - gebruik van sanitaire installaties, de risico's voor de volksgezondheid. In veel nieuwbouwwoningen is het drinkwater door het `moderne' bouwen en de complexe leidingsystemen van verwarmingsinstallaties nauwelijks meer koel te houden. Dat geldt zowel voor laagbouwwoningen, appartementengebouwen als woontorens.

Ook in complexe gebouwen zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen is de temperatuur van het leidingwater dikwijls moeilijk te beheersen. De temperatuur van het drinkwater is vaak te hoog, die van het warme tapwater is vaak te laag. De watertemperaturen kunnen een niveau bereiken dat, in combinatie met slecht doorstroomde leidingen, de groei van ziekmakende Legionellabacteriën in waterleidingsystemen bevordert. Goed beheer en onderhoud van waterleidinginstallaties beperken die risico's. Daarvan komt in de praktijk weinig terecht, blijkt uit onderzoeksrapporten van het RIVM. Soms is het zogenaamde thermisch beheersconcept niet effectief genoeg om legionellabesmettingen te voorkomen. Een andere aanpak is dan noodzakelijk.

Treden er problemen op met sanitaire installaties in een woontoren, dan treft dat grote aantallen bewoners. Naast de beheersing van de waterleidingtemperatuur speelt bij woontorens ook het veiligheidsaspect van een te hoge waterleidingdruk een belangrijke rol. De huidige richtlijnen zijn nog onvoldoende afgestemd op de specifieke risico's met waterleidinginstallaties in woontorens. Dat geldt ook voor de rioleringsinstallatie, ofschoon sinds de verspreiding van het SARS-virus via de riolering van woontorens in Hong Kong, hieraan al meer aandacht is besteed.

TVVL
TVVL is de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en bestaat sinds 1959. TVVL is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

TVVL


Deel: ' Symposium "Andere aanpak risico's voor de volksgezondheid" '
Lees ook