Nieuwsbericht

Symposium Back to Basics
27 september 2001

Allerlei gebeurtenissen maken het jaar 2001 voor de VaPro tot een gedenkwaardig jaar. Naast het gegeven dat, om de traditie hoog te houden, de VaPro dit jaar weer een symposium organiseert om aan haar eigen doelstelling - de procesindustrie iedere twee tot drie jaar een nieuwe opleidingsimpuls te geven - tegemoet te komen, is er ook het gegeven dat de VaPro dit jaar al 45 jaar bezig is de procesindustrie te dienen.

In ieder geval alle reden om dit jaar in september en wel op de 27e een feestelijke bijeenkomst te organiseren vanaf 12.30 uur tot ca. 19.00 uur in Schouwburg "Kunstmin" te Dordrecht. Wij willen u daarvoor van harte uitnodigen.

Via de vooraankondiging hadden wij u reeds verzocht de datum van 27 september in uw agenda te reserveren. Niet omdat wij vinden dat u erbij móet zijn - het is tenslotte uw eigen keus - maar omdat wij vinden dat u het programma, zoals dat nu is vastgesteld, niet mag missen.
"Back to basics" is het thema; de VaPro vindt dat er eens stil gestaan moet worden bij de vraag: "Waar gaat het nu eigenlijk om?"

Een aantal sprekers, met zorg uitgenodigd, zal ieder vanuit zijn eigen specialisatie ingaan op het thema.

Wij willen daarnaast óók van deze gelegenheid gebruikmaken om afscheid te nemen van onze huidige directeur, de heer Theo van der Wijk. Hij neemt na vele jaren van allerlei activiteiten in de procesindustrie, waarvan de laatste 16 jaar als directeur van de VaPro, afscheid van het werkveld.

Wij hopen u op deze dag te mogen ontvangen in de "Kunstmin", zodat u van het symposium kunt genieten én desgewenst Theo van der Wijk de hand kunt drukken tijdens de aansluitende receptie.

Voor een eventueel cadeau ten behoeve van het afscheid van Theo van der Wijk zou u bij voorkeur kunnen denken aan een fles wijn. Bij bevestiging van uw inschrijving zullen wij u een wijnetiket toezenden, dat u op creatieve wijze kunt voorzien van een persoonlijke noot en uw naam, om het vervolgens op uw fles te plakken. Deze fles kunt u dan tijdens de receptie aan Theo aanbieden.

Tevens kunt u na afloop, tegen inlevering van uw uitnodiging, rekenen op een gewichtig cadeautje. Na inzending van de antwoordkaart ontvangt u een bevestiging van deelname met een routebeschrijving naar de Schouwburg en de parkeermogelijkheden.

Voor nadere inlichtingen:
Congresbureau Van Namen & Westerlaken, tel.: 024-3234471

Namens de VaPro
Ing. K. Dijkstra
Directeur Bpv

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Opening Symposium
door: de heer G. Thys
Officiële opening
door: de heer ir. W.J. Hoogenboezem, voorzitter VaPro 14.00 uur "Leren verandert"
door: de heer dr. J.J.M. Sleutels, Universitair Docent "Metafysica" aan de Universiteit te Leiden, faculteit der Wijsbegeerte Het leren is in de afgelopen 50 jaar enorm veranderd. Opvallend is vooral dat leren steeds virtueler is geworden:
het leren in de concrete praktijk, met een sleutel en een schroevendraaier in je hand maakt plaats voor computers, simulaties en CD ROM's. Welke filosofie schuilt achter deze ontwikkeling? 14.30 uur "Over de leer-proces-industrie"
door: de heer drs. A.J.E.G. Renique, Secretaris Onderwijszaken bij het VNO-NCW
Over de toenemende verschoolsing enerzijds en de groeiende belangstelling voor leren op de werkplek anderzijds. 15.00 uur Pauze met koffie en thee
15.30 uur "Het Kistje"
"Theater van de Droom"
15.45 uur "Back to the basis: employability.
De dynamiek op de arbeidsmarkt, kwalificatie-veroudering, scholing en employability."
door: de heer prof.dr. A. de Grip, Hoofd van de Afdeling Arbeidsmarkt en Opleiding van het ROA; Research Centrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt van de Universiteit te Maastricht
16.15 uur "Leren als beïnvloeding van gedrag en om te overleven" door: de heer prof.dr. J.A.R.A.M, van Hooff, Emeritus Hoogleraar Sociale Ethologie van de faculteit Biologie aan de Universiteit te Utrecht
De heer Van Hooff gaat in op gedragswetenschappelijke aspecten van "het leren"; hij doet dat door een parallel te trekken met de dierenwereld
16.45 uur "Intermezzo"
door: de heer ir. W.J. Hoogenboezem
17.00 uur Afsluiting symposium
17.15 uur Receptie/Buffet
19.00 uur Filevrij naar huis

Deel: ' Symposium Back to Basics VaPro '
Lees ook