Universiteit Twente


Beveiliging in Telematica


* 16 aprilt

Ontwikkelingen in de Telematica grijpen snel om zich heen. Het betreft hier informatiesystemen met grote bestanden en wereldwijde verbindingen met hoge informatiedichtheid. Vaak worden hoge eisen gesteld aan snelheid, betrouwbaarheid en privacy voor de gebruiker. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen op veel technologische problemen stuiten.

Ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan organiseren de faculteit Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente en het Wiskundig Studiegenootschap Abacus op vrijdag 16 april 1999 een symposium over Beveiliging in Telematica. Aan de orde komen de problematiek van een aantal beveiligingsaspecten en in het bijzonder de rol van de wiskunde daarin.

Voordrachten zijn er van:

* Ir. P.H. Samwel, RE (Rabobank): "Auditing Internet security";
* Ir. S. Lelieveldt (De Nederlandsche Bank): "Security of payment systems and products";

* Ir. O. Tettero (TNO): "Developing ICT systems from a security perspective;

* Prof. dr. J.H. van Lint (em. TUE): "The identifiable parent property; protection against software piracy".

Plaats: Universiteit Twente, TWRC-gebouw, collegezaal B 209

Datum: vrijdag 16 april

Tijd: 11.00 - 16.30 uur

Deel: ' Symposium 'Beveiliging in Telematica' '
Lees ook