Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 4 juni 1999 _________________________________________________________________

Faculteit der Cultuurwetenschappen viert eerste lustrum

Symposium Collectief geheugen. Over de plaats van het verleden in het heden

Ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan, organiseert de Faculteit der Cultuurwetenschappen (FdCW) van de Universiteit Maastricht, op woensdag 9 juni aanstaande het symposium Collectief geheugen. Over de plaats van het verleden in het heden. Het symposium vindt plaats van 14.00 tot 17.15 uur, in de theaterzaal van la Bonbonnière, te Maastricht en is voor .alle geïnteresseerden toegankelijk De faculteit en haar opleiding Cultuur- en Wetenschapsstudies, richten zich op de analyse van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke (o.m. artistieke) perspectieven op moderne Westerse vraagstukken in hun sociale en historische context. Filosofie, geschiedenis, maatschappijwetenschappen, kunstwetenschappen en letteren zijn de voornaamste disciplines binnen de faculteit. Het collectief geheugen is een tegenwoordig veel gebruikte notie bij beschouwingen van de samenleving. Het wordt bijvoorbeeld gehanteerd bij het beschrijven van de achtergronden van de oorlog in Kosovo. De functie en de aard van collectieve geheugens worden tijdens het symposium onder de loep genomen door de historicus dr. Frank van Vree, de directeur van het Bonnefantenmuseum Alexander van Grevenstein, de letterkundige prof.dr. Maaike Meijer en de psycholoog dr. Jaap van Heerden. De letterkundige prof.dr. Wiel Kusters leidt het symposium.

Collectief geheugen
Het begrip 'collectief geheugen' is een metafoor, die de suggestie wekt dat er een collectieve pendant bestaat voor ons individuele geheugen. Tijdens het symposium wordt de notie 'collectief geheugen' kritisch tegen het licht gehouden. Er wordt gezocht naar de kern van het hedendaags historische bewustzijn en de plaats van het verleden in onze cultuur. De deelnemers proberen duidelijk te maken wat dit voor het 'collectief' voor gevolgen kan hebben. Een vraag is natuurlijk ook wie dat 'collectief' vormen.

Nationaal verleden
Dat een collectief geheugen bestaat en zelfs tot bloedvergieten kan leiden, bewijst de oorlog in Kosovo. De Servische identiteit wordt tot op de dag van vandaag mede bepaald doordat de Serviërs in 1389 de Slag op het Merelveld in Kosovo beslissend verloren. Maar dergelijke vormen van collectieve herinnering zijn vervormd. Collectieve geheugens zijn meestal zorgvuldig geconstrueerd en in stand gehouden. Dat geldt voor het Servische collectieve geheugen evengoed als voor de verheerlijking van de Nederlandse zeehelden uit de zeventiende eeuw. Van ons eeuwenlang gekoesterde nationale verleden is echter nog maar weinig over.
Toch is ook voor de Nederlanders het verleden allerminst dood. Via strips, films, musea en goedverkochte historische boeken vormen we ons op alle mogelijke manieren een beeld van het verleden. Dat verleden lijkt echter niet veel meer dan een amorfe, versplinterde historische grabbelton waar elk individu en elke groep het zijne uitpikt. Toch zijn er na het verval van het nationale verleden wellicht weer nieuwe vormen van publiek collectief historisch bewustzijn ontstaan. De herinnering aan de Holocaust is bijvoorbeeld niet meer weg te denken uit onze cultuur.

Bijlage

Lustrum Faculteit der Cultuurwetenschappen, Universiteit Maastricht

13.30 Ontvangst met koffie

14.00 Opening door prof. dr. Wiel Kusters, hoogleraar Algemene en Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Maastricht. Presentatie van 'Wij herdenken, dus wij bestaan', een boekje geschreven door dr. Jos Perry, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de faculteit.

14.15 Prof. dr. Frank van Vree, historicus.
Doceert mediastudies en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

14.45 Alexander van Grevenstein.
Directeur van het Bonnefantenmuseum.

15.15 Pauze met koffie en vlaai.

15.45 Prof. dr. Maaike Meijer, neerlandica en
literatuurwetenschapster.
Hoogleraar/directeur 'Gender en Diversiteit' aan de Universiteit Maastricht.

16.15 Prof. dr. Jaap van Heerden, psycholoog
Doceert aan de Faculteit van de Sociale en gedragswetenschappen, afdeling Psychologie, van de Universiteit van Amsterdam

16.45 Discussie

17.15 Afsluiting

Deel: ' Symposium Collectief geheugen '
Lees ook