Universiteit Maastricht


cultuurwetenschappen
9 juni, 14.00 - 17.15 uur (theater la Bonbonnière) Symposium Collectief geheugen. Over de plaats van het verleden in het heden

Symposium ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Faculteit der Cultuurwetenschappen. Met bijdrages van Wiel Kusters (hoogleraar Algemene en Nederlandse letterkunde), Frank van Vree (bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam), Alexander van Grevenstein (directeur van het Bonnefantenmuseum), Maaike Meijer (hoogleraar/directeur 'Gender en Diversiteit'), Jaap van Heerden, (hoogleraar aan de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam).

Zoekwoorden:

Deel: ' Symposium Collectief geheugen '
Lees ook