Millennium Platform Zorg

MPZ Nieuws

23-3-1999 Symposium 'Continuïteit of calamiteit?'

Aan directies, projectleiders en iedereen die zich betrokken voelt bij de aanpak van het millenniumprobleem

Breukelen, 22 maart 1999

Uitnodiging symposium Continuïteit of calamiteit? Continuïteitsplannen in de zorgsector

Aan het einde van dit jaar zal de roemruchte overgang van 1999 naar 2000 plaatsvinden. Zoals inmiddels door de media ruimschoots onder de aandacht is gebracht kan deze overgang vanwege disfunctionerende apparaten grote gevolgen hebben in uw organisatie. Om deze gevolgen het hoofd te kunnen bieden dient een instelling te beschikken over een continuïteitsplan. Dit plan beschrijft hoe u eventuele verstoringen het hoofd kunt bieden.
In opdracht van het MPZ is een model ontwikkeld voor instellingen die een eigen continuïteitsplan willen maken. Half april is voor iedere sector een model gereed dat is toegespitst op de eigen situatie. Wij nodigen u van harte uit om op 28 april 1999 bij de presentatie van deze concrete modellen aanwezig te zijn tijdens het symposium Continuïteit of calamiteit? Continuïteitsplannen in de zorgsector. Dit symposium, waaraan geen kosten verbonden zijn, wordt gehouden in Schouwburg en Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Tijdens het plenaire gedeelte van het symposium krijgen onder meer de volgende stellingen ruim de aandacht:

* Continuïteit heeft in eerste instantie alles te maken met de interne organisatie.

* Samenwerken met instellingen binnen de (regionale) zorgketen is van het allergrootste belang.

* De eigen continuïteitsplannen hebben direct invloed op de plannen van collega zorgverleners.

* Het voorhanden zijn van nutsvoorzieningen en genees- en hulpmiddelen is van grote invloed op de continuïteit van de zorgverlening.

Tijdens parallelsessies wordt ingegaan op de continuïteitsplannen per deelsector. Aspecten die in deze plannen naar voren komen zijn de taken, verantwoordelijkheden, randvoorwaarden, prioriteiten, crisisorganisatie, coördinatieprincipes en
noodplannen/herstelscenarios. Dit zijn onderdelen die standaard deel uitmaken van een continuïteitsplan. Voor iedere deelsector zijn vervolgens nog specifieke checklists uitgewerkt.

Na afloop van het symposium kunt u uw continuïteitsplan in ontvangst nemen.

Programma
Dagvoorzitter: drs. A. T. J. Krol, voorzitter van het Millennium Platform Zorg
10.00 uur
Ontvangst

10.30 uur
Opening door drs. A.T.J. Krol, voorzitter van het Millennium Platform Zorg

Een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS of BZK zal ingaan op de millenniumproblematiek in het algemeen en de continuïteitsplannen in het bijzonder.

Het continuïteitsplan: doel, opbouw, de zorgketen door ir. J. van der Horst, directeur Aon Risk Consultants bv

12.30 uur
Lunch

Parallelpresentaties van de sectorale deelplannen

Plenair: forumdiscussie met symposiumdeelnemers en deskundigen uit energievoorziening, telecommunicatie, openbare orde en veiligheid en genees- en hulpmiddelenvoorziening

15.00 uur
Hoe verder? De implementatie door drs. A. T. J. Krol

15.15 uur
Afsluiting

Praktische informatie Datum
woensdag 28 april 1999 (aanmelden voor 14 april)

Plaats
Schouwburg en Congrescentrum Orpheus
Churchillplein 1
73 14 BZ Apeldoorn
tel. (055) 522 14 77

Kosten
aan deelname zijn geen kosten verbonden

Via de Dienst Opleidingen en Congressen van het NZi kunt u een antwoordforumulier aanvragen:
telefoonnummer: (030) 273 96 30 (mevrouw E.M. Winter)

Bij de helpdesk van het MPZ kunt u terecht voor nadere inhoudelijke informatie.
telefoonnummer: 0346 - 25 85 55.

Deel: ' Symposium 'Continuïteit of calamiteit?' '
Lees ook