Universiteit van Utrecht


24 september 1999

Symposium Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium

De laatste dierproef in 2025?

Het gebruik van het aantal proefdieren daalt. Vraagstellingen waarvoor zij vroeger nodig waren zijn inmiddels opgelost of worden tegenwoordig via een alternatieve methode bestudeerd. Daarnaast betekent een toename in de regelgeving dat het moeilijker wordt proefdieren te gebruiken. Zijn we over 25 jaar `proefdiervrij'? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium `De laatste dierproef in 2025'? op vrijdag 1 oktober aanstaande. Het symposium wordt georganiseerd door het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium (GDL) van de Universiteit Utrecht ter ere van haar tienjarig bestaan.

Tijdens het symposium vindt er een debat plaats waar aan de hand van enkele stellingen gediscussieerd zal worden. De volgende stellingen komen onder meer aan de orde:

* Als we de proefdierlaboratoria morgen zouden sluiten, merken we daar niks van.

* De huidige regelgeving kost onderzoekers zoveel tijd, dat dit ten koste gaat van het welzijn van dieren.

* De geslotenheid van wetenschappers bepaalt de negatieve houding van het publiek ten opzichte van dierproeven. De wetenschap is dus zelf schuldig dat ze zo'n slechte reputatie heeft als het om dierproeven gaat.

Deelnemers aan het het debat zijn Ton Berns, wetenschappelijk directeur Nederlands Kankerinstituut, Rob Reneman, voorzitter Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Dick Jan Stellingwerf, Tweede kamerlid RPF en Dierenbeschermer van het jaar
1999 en Marja Zuidgeest, directeur Vereniging Proefdier Vrij. Het debat wordt live uitgezonden door de VPRO-radio en staat onder leiding van Ger Jochemse, programmamaker bij de VPRO. De inleiding, met als titel `Heeft het proefdier nog een toekomst?' wordt verzorgd door Bert van Zutphen, hoogleraar Proefdierkunde aan de Universiteit Utrecht.

Het GDL is één van de grootste proefdierlaboratoria van Europa, waar niet alleen veel onderzoek wordt gedaan ten behoeve van de gezondheid van mensen, maar ook diverse groepen bezig zijn met (proef)dierwelzijn. De tweehonderd onderzoekers van de Universiteit Utrecht en daarbuiten houden zich bezig met een grote variëteit aan onderzoek; van zeer fundamenteel tot zeer toegepast; waarbij de resultaten direct vertaalbaar zijn naar gebruik bij de mens. Ook de toegepaste technieken zijn zeer divers, van moleculaire biologie tot en met microchirurgie. Toenemende aandacht gaat daarbij binnen het GDL uit naar het maken en toepassen van transgene dieren en andere vormen van moderne medische biotechnologie met trefwoorden als DNA-chips, cytokines, humane monoklonale antistoffen en gentherapie.

Speciaal programma voor journalisten
Voorafgaand aan het debat vindt er een speciaal programma voor journalisten plaats. Zij krijgen onder meer een rondleiding langs de dierenverblijven, operatiekamers, stallen en laboratoria van het GDL. Tijdens deze rondleiding presenteren een aantal wetenschappers de actuele stand van zaken met betrekking tot hun onderzoek op het terrein van tissue engineering, darmchirurgie en de vorming van ledematen in de embryologie. Journalisten zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmeldingen graag vooraf op onderstaand telefoonnummer.

Vrijdag 1 oktober 1999

Educatorium, Leuvenlaan 19, De Uithof, Utrecht

Symposium `De laatste dierproef in 2025?'

Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium, Universiteit Utrecht

Voorlichter Germaine Custers (030) 253 2501

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Symposium De laatste dierproef in 2025? '
Lees ook