Katholieke Universiteit Nijmegen

De rechter bewaakt

Datum 21-3-2003

Tijd van 13:00 tot 17:00 uur
Organisatie Onderzoeksprogramma Rechtspleging van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats Zaal 1 van het Spinozagebouw
Spreker Verschillende sprekers
Soort Evenement symposium
Beschrijving Op vrijdag 21 maart vindt het symposium ´De rechter bewaakt´ plaats van 13.00 tot 17.00 uur in zaal 1 van het Spinozagebouw. Dit symposium wordt gehouden naar aanleiding van de publicatie van de bundel De rechter bewaakt: over toezicht en rechters (Kluwer, 2003) in de serie Rechtspleging.

Zowel in de bundel als tijdens het symposium staat de vraag centraal welke controlemechanismen voorhanden zijn of voorhanden behoren te zijn ten aanzien van het functioneren van de rechterlijke macht in de staat. De sprekers zullen ingaan op de bijdragen hierover in de bundel. Tijdens het eerste deel van de middag komen met name het bestuursrecht en het strafrecht aan de orde. Het tweede deel van de middag is gewijd aan rechtstheoretische en organisatorische themas.

In de bundel gaat de aandacht onder meer uit naar de bestuurs- en beheersstructuur van de rechterlijke organisatie en de rol van het gerechtsbestuur, de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Raad en de minister van Justitie daarin, naar de invloed van de bezetter op de Nederlandse rechtspraak ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, naar de controle op de bestuursrechter en op de strafrechter en naar cassatie in belang der wet, terwijl ook de relatie van de nationale rechter met de internationale rechter en de verhouding tussen rechter en grondwetgever besproken worden.

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur: Woord van welkom door de dagvoorzitter, dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, universitair hoofddocent KUN

13.40 uur: Voordracht prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens, lid Raad van State

14.05 uur: Voordracht prof. mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht Universiteit Leiden

14.30 uur: Discussie

14.55 uur: Thee/koffie

15.20 uur: Voordracht mr. A.H. van Delden, voorzitter Raad voor de rechtspraak

15.45 uur: Voordracht mr. W.E. Haak, president Hoge Raad der Nederlanden

16.10 uur: Discussie

16.40 uur: Afsluiting prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid KUN
Contactpersoon Mw. H. van de Put
Email h.vandeput@jur.kun.nl
Telefoon 024-3612087

Deel: ' Symposium 'De rechter bewaakt' in Nijmegen '
Lees ook