Universiteit van Utrecht


13 januari 1999

Hoger Onderwijs voor Ouderen

Symposium

De roman als gids door de wetenschap

Op vrijdag 22 januari organiseert het HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) aan de Universiteit Utrecht een symposium rond de rol van de roman als gids in de zoektocht naar wetenschappelijke kennis.

Prof. dr. Henk Becker, oud-hoogleraar sociologie gaat in op deze rol en stelt tevens andere mogelijke gidsen aan de orde zoals het wetenschapsonderzoek.

Romans leveren een belangrijke bijdrage aan het krijgen van kennis en inzicht in de wetenschap. Een goed en recent voorbeeld is ‘Het Bureau’ waarin J.J.Voskuil zijn oude instituut laat zien. In de verschillende delen leert de lezer niet alleen dat instituut steeds beter kennen, maar komt ook meer te weten over de volkenkunde én de wetenschap in het algemeen. Wetenschap kan situaties en processen verhelderen, zij kan die ook beter beïnvloedbaar maken. Wanneer de aanpak van alledag tekort schiet kun je nog altijd als laatste redmiddel de wetenschappelijke ‘stoomwals’ uit de kast halen. Pirzig vertelt in ‘Zen and the Art of Motorcycle Maintenance’ hoe hij de weigerende motorfiets eerst improviserend te lijf gaat. Deze aanpak heeft geen resultaat zodat hij de motor experimenteel onder handen neemt. Hij houdt daarbij telkens alle factoren behalve één constant. Na een reeks van experimenten vindt hij ten slotte het mankement.
Er zijn ook romans die ingaan op de ethische kanten van de voortgaande wetenschappelijke ontwikkelingen. In ‘The Search’ schrijft C.P. Snow heel indringend over het morele dilemma van natuurwetenschappers die tijdens de Tweede wereldoorlog in Engeland werkten aan de atoombom.

Naast romans is ook wetenschapsonderzoek een goede gids door de wetenschap.
De wetenschapsgeschiedenis vormt daarbij de eerste logische stap; dit onderdeel van de geschiedschrijving is tenslotte verantwoordelijk voor een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de wetenschap.
Binnen de wetenschapsfilosofie wordt gekeken naar het wezen van de kennis en de kennisverwerving. Zij analyseert oordelen en de criteria waarop wordt beoordeeld. In de wetenschapspsychologie wordt onder meer nagegaan hoe wetenschappelijke creativiteit verloopt.

De wetenschapssociologie ten slotte richt de aandacht op de recrutering en loopbaanontwikkeling van wetenschappers. Hoe zijn hun sociale netwerken, teams en beroepsverenigingen, en hoe verwerven wetenschappers hun reputatie.

Tijdens het symposium komt ook de vraag aan de orde in hoeverre de combinatie van literatuur en onderzoek een bruikbare en prettige ingang vormt tot kennisverwerving binnen verschillende wetenschapsgebieden.

HOVO-symposium: ‘Wetenschapsromans en andere begidsde tochten door het kennisbestel’.

Vrijdag 22 januari 1999 van 9.30 tot 12.30 uur Educatorium, Leuvenlaan 19, De Uithof, Utrecht

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 2533550 of 2532572

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Symposium De roman als gids door de wetenschap '
Lees ook