Rijks Universiteit Groningen


Financiele waarde & bedrijfskundig denken

Datum en tijd vrijdag 5 maart, 14.30-17.15 uur

Evenement Financiele waarde & bedrijfskundig denken; symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof.drs. A. te Bos RA

Plaats zaal ZG 15, Zernikegebouw, Landleven 5, Groningen

Organisatie Faculteit Bedrijfskunde

Informatie mw. A. Bakker-van Land, tel. (050)363 72 97

Tijdens het afscheid van prof.drs. A. te Bos staan enkele hoogleraren van de Faculteit Bedrijfskunde stil bij de relatie tussen financiele waarde en bedrijfskundig denken. Sprekers en titels: prof.dr. Dany Jacobs (hoogleraar Strategisch management), Waarde voor allen, prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen (hoogleraar Business development), Waardecreatie door marktgerichte pro- ductontwikkeling en het afscheidscollege van prof.drs. A. te Bos RA (hoog- leraar Accounting) over Waardemanagement in het verleden, heden en toe- komst. Te Bos is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de opbouw van de Faculteit Bedrijfskunde in Groningen. Hij leverde onder meer een belang- rijke bijdrage aan de totstandkoming van de afstudeerrichtingen accountancy en fiancieel waardemanagement. Voorts gaf hij mede de aanzet tot de oprich- ting van de Postdoctorale Controllersopleiding in Groningen.

Deel: ' Symposium Financiele waarde & bedrijfskundig denken '
Lees ook