Technische Universiteit Eindhoven


11 februari 2000

Symposium Fysica, chemie & bedrijf op TUE
Materialen van de toekomst: kennismaken van fundament tot product

Nieuwe materialen vinden toepassingen in producten vanwege de verschijnselen die zich daarin afspelen. Onderzoek naar nieuwe materialen en optimalisatie van materialen voor nieuwe toepassingen zijn zaken die aan bod komen op het symposium 'Fysica, chemie & bedrijf' dat vrijdag 17 maart gehouden wordt op de Technische Universiteit Eindhoven. De brede kennisketen van nieuwe materialen, van fundamenteel onderzoek tot toepassing in producten, staat centraal die dag. Belangrijke toepassingsgebieden zijn te vinden in de informatie- en communicatiewereld en in duurzame energie.

Dit symposium van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) richt zich tot fysici en chemici in bedrijven, instituten en universiteiten, docenten, promovendi en studenten. Het programma begint om negen uur en bestaat uit plenaire voordrachten en vier parallelsessies.

Nobelprijswinnaars
Plenaire voordrachten worden onder andere verzorgd door de Nobelprijswinnaars prof.dr. M. Veltman en prof.dr. G. 't Hooft, die spreken over problemen en uitdagingen op het gebied van de meest elementaire deeltjes. Verder spreekt ir. E. van Andel, voormalig directeur Research van Akzo Nobel, over het spanningsveld tussen bedrijf en research. Chemie en fysica van polymere (opto)-elektronische devices is de titel van de lezing van prof.dr. J.W. Hofstraat, Philips Research en deeltijd-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De sterrenkundige prof.dr. Vincent Icke treedt op als dagvoorzitter en geeft een voordracht over stof in de melkweg. Prof.dr. D.C. Schram, hoogleraar aan de TUE, spreekt over plasma's en materialen en krijgt tijdens het symposium de Physicaprijs 2000 uitgereikt.

De vier parallelsessies handelen over 1.Optica en informatie; 2. Nieuwe materialen; 3. IC-technologie en 4. Brandstofcellen, zonnecellen. Tijdens het symposium wordt ook een instrumentatiemarkt gehouden waar men innovatieve instrumenten kan bekijken die gebaseerd zijn op fysisch-chemische beginselen. Het NNV-symposium is mede mogelijk gemaakt door Philips Research, de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en de TU Eindhoven. Het complete programma van het symposium is te vinden op internetsite: www.nnv.nl Voor aanvullende informatie:
Congresbureau van de TUE, telefoon 040 - 247 4849, e-mail: congressoffice@tue.nl

Deel: ' Symposium Fysica, chemie en bedrijf op TU Eindhoven '
Lees ook