Nederlands Architectuurinstituut


12 mei 1999, 13.30 - 17.30

Symposium
Geotecture
Het maaiveld voorbij

De angst dat in Nederland steeds minder vrije ruimte overblijft, neemt zienderogen toe nu het land steeds voller wordt gebouwd. Door ondergronds te bouwen kan de beschikbare ruimte intensiever benut worden en neemt de druk op de vrije ruimte af. Waar eerst alleen ondergrondse infrastructuur werd overwogen, rijst nu de vraag wat de consequenties zullen zijn als ook andere functies onder de grond worden gestopt. Om de invloed op factoren als stedenbouwkundige aansluitingen, bouwprocessen, psychologische beleving, beweging, licht etc. te onderzoeken is begin 1998 het onderzoeksproject 'O 100' opgestart door het Centrum Ondergronds Bouwen. Daarnaast is de internationale prijsvraag 'Atlantis 2000' uitgeschreven. Ontwerpers werd gevraagd zich specifiek te richten op de relatie tussen het boven- en ondergrondse, en de mogelijkheid om uitgebreidere functies te koppelen aan ondergrondse infrastructuur.

In het eerste deel van het symposium wordt ingegaan op de consequenties van ondergronds bouwen voor stedenbouw, architectuur en interieurarchitectuur.

Vervolgens poneren de drie Nederlandse winnaars van de prijsvraag een zestal stellingen die voortkomen uit hun inzendingen.

Het symposium is gratis toegankelijk, maar inschrijving is verplicht. Inschrijvingsformulier.


Programma

13.30

- Welkomstwoord Kristin Feireiss, directeur Nederlands Architectuurinstituut

- Inleiding door de dagvoorzitter, Ernst von Meijenfeldt (O 100 PROJECT)

13.45
Christiaan van Ees, DRO Amsterdam/TUD
Stations voor de Noord-Zuidlijn in Den Haag van Benthem & Crouwel architecten

14.15
Rene Marey, MVRDV
AMRO Stad, een virtuele stad onder Amsterdam en Rotterdam van MVRDV

14.45
Floris van Alkemade, OMA
Souterrain, een ontwerp voor een tramtunnel en winkelcentrum onder de Grote Markstraat in Den Haag van OMA

15.15
Koffiepauze

15.45
Statements door drie Nederlandse winnaars van de internationale ideeënprijsvraag Atlantis 2000

- P.B. Bossers, C.J.G van Oyem, A.D. van Biemem (1e prijs professionals)

- P. van der Lely, H. Spoelstra (2e prijs professionals)
- R. van Bussel, R. Engelen, H. Hekmans (3e prijs studenten)

16.15
Paneldebat met de zaal. Deelnemers:

- Toon van der Pas, programmadirecteur STIR, Ministerie van VROM
- Jaap Modder, directeur NIROV

- Han Admiraal, directeur COB

- Christiaan van Ees

- Rene Marey

- Floris van Alkemade

- en de Nederlandse prijswinnaars

17.00
Gelegenheid tot bezichtiging expositie en aansluitend borrel.

NAi - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam - info@nai.nl - Tel 010-4401200

Veranderd: 28-04-1999 door Just Schimmelpenninck, NAi (afd. Communicatie)

Deel: ' Symposium Geotecture Het maaiveld voorbij '
Lees ook