Nederlands Genootschap voor Informatica

Symposium: "GIS en waarachtig"

Deze NGI-activiteit, georganiseerd door VVS ism GEODAN vindt plaats op : Do 04-11-1999 10:00 tot 16:30

Beschrijving

De sectie Statistische Programmatuur van de VVS organiseert onder auspiciën van de VVS en in samenwerking met GIS-expertisecentrum Geodan te Utrecht het tweejaarlijkse Symposium Statistische Software. Het thema van dit negende symposium is GIS en waarachtig!

Geografische Informatie Systemen en Statistiek

Geografische Informatie Systemen (GIS) worden steeds vaker en voor steeds meer doeleinden gebruikt. Ook statistici ontdekken de mogelijkheden van GIS voor statistisch onderzoek en modellering. SSS '99 biedt de deelnemers een venster op de GIS-wereld, gezien door de bril van (statistische) professionals.

Het programma van dit symposium ziet er als volgt uit:

10.00 10.30 Ontvangst met koffie en opening van het symposium 10.30 11.15 Prof.dr. Peter A. Burrough (Universiteit Utrecht, Fysische Geografie), Verbeterde ruimte- en tijdsanalyse door integratie van Statistische en Geostatistische software pakketten met GIS en Dynamische modellering programma's
11.15 12.00 Prof.dr. Noel A. Cressie (Ohio State University, Department of Statistics), Statistical Analysis of Data from a Geographic Information System
12.00 13.30 Lunch
13.30 14.00 dr.ir. Gerard B.M. Heuvelink (Universiteit van Amsterdam, Fysische Geografie en Bodemkunde), Schaaleffecten bij Ruimtelijke Onzekerheidsanalyses
14.00 14.30 dr. Freek D. van der Meer (ITC), Statistical approaches for extracting surface abundances from remote sensing data for GIS modelling
14.30 15.00 Drs. Denis de Crombrugghe (Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Kwantitatieve Economie en Adhoc Solutions) en Ben Goeminne (Adhoc Solutions), GIS en Geografische Marktmodellen 15.00 15.30 Thee/koffie pauze
15.30 16.00 ing. Max Lalmahomed (Grontmij, Verkeer & Infrastructuur, Afdeling Verkeer & Vervoer), Verkeerstoepassing VERAS 16.00 16.30 dr. Ben J.M. Ale (RIVM, Laboratorium StralingsOnderzoek), Het risico rond een vliegveld
16.30 18.00 Borrel

De dagvoorzitter tijdens SSS '99 is prof.dr.ir. Alfred Stein verbonden aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Omgevingswetenschappen, en ITC International Institute for Aerospace Surveys and Earth Siences.

U kunt zich als deelnemer aan dit symposium aanmelden bij de organisatie- commissie SSS '99,
Jan Luijkenstraat 10,1071 CM Amsterdam; Tel. 020-5707300, Fax. 020-5707333, E-mail SSS99@Geodan.nl.
Voor meer info, zie : http://www.geodan.nl/sss99 Meer informatie over deze activiteit kunt u verkrijgen bij SSS '99Kosten:

Deel: ' Symposium "GIS en waarachtig" '
Lees ook