Ingezonden persbericht


Datum: 6 februari 2003
Nummer: 2003-03

Symposium: Glas, gras of een ander gewas, de toekomst van het platteland

Het Breed Agrarisch Vrouwen Overleg (Bravo) van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) houdt dinsdag 4 maart 2003 haar jaarlijkse symposium. Het thema dit jaar is de toekomst van het platteland. Enkele vooraanstaande sprekers zetten hun toekomstvisie uiteen ten aanzien van de toekomst van het platteland en de rol van de vrouw in het agrarisch bedrijf. Ook de nieuwe Stichting Vrienden van het Platteland, die zich inzet voor de waarborging van het landelijk gebied en voor de agrarikr als natuurbeheerder, komt tijdens het symposium uitgebreid aan bod.

Ein van de sprekers is Gerard Titulaer, de algemeen secretaris van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. Hij richt zijn betoog op de rol van de Stichting Vrienden van het Platteland in de discussie over de toekomst van het landelijk gebied. Vrienden van het Platteland streeft naar betrokkenheid van stedelingen en plattelandsbewoners bij het buitengebied hn het agrarisch bedrijf. Daarom stimuleert ze onder meer duurzame land- en tuinbouw. Vrienden van het Platteland biedt maatschappelijke, morele en financikle ondersteuning aan diverse initiatieven en activiteiten die zijn gericht op versterking van een vitaal platteland en de kwaliteit van het buitengebied. Naast verschillende sprekers zijn er ook enkele workshops, in het onderstaande programma staat hierover meer informatie.

Locatie

Plaats van samenkomst is Hotel Schiphol A4, nr.3 aan de gelijknamige Rijksweg in Hoofddorp. Aanvang: 13.45 uur.
Programma middaggedeelte

13:45 Zaal open, ontvangst met koffie en thee

14:30 Opening door mevr. C.E. Waal-Francis, voorzitter van BRAVO en de

14:35 Welkomstwoord door dhr. Jan Heijkoop, voorzitter van de WLTO. Dit is voor hem een eerste kennismaking met de agrarische vrouwen. Hij spreekt over zijn toekomstvisie en de rol die vrouwen in de WLTO daarin kunnen spelen.

14:40 Inleiding door dhr. Ir. Jan Mulder, lid van het Europees Parlement. De politicus spreekt over hoe hij de toekomst van het platteland ziet en de mogelijk veranderende rol van agrarikrs, met het oog op de toekomstige uitbreiding van de EU.

15:15 Inleiding door dhr. Bram van der Vlugt, acteur. Van der Vlugt is al jaren zeer betrokken bij het Nederlandse platteland. Hij houdt een inleiding over hoe hij de toekomst van het platteland ziet en de rol die hij daarin ziet weggelegd voor de agrarische vrouw.

15:50 Pauze

16:10 Inleiding door dhr. Ir. G.H.J. Titulaer, algemeen secretaris WLTO. Hij spreekt over de toekomst en de nieuwe stichting Vrienden van het platteland. Welke rol kunnen agrarische vrouwen hierbij spelen en wat zijn de verwachtingen van Vrienden van het platteland?

16:45 Inleiding door mevr. drs. G.H. van Geffen, schrijfster en directeur va Zij geeft haar perspectief vanuit de niet-agrarische (vrouwen)wereld op de Vrienden van het platteland en de (veranderende) rol van agrarische vrouwen. Wie zijn die vrienden nu eigenlijk?

17:20 Afsluiting middaggedeelte

17:30 Pauze, diner-buffet
Hierbij is er gelegenheid om te netwerken en / of om de informatiemarkt te bezoeken.

Programma avondgedeelte

19:00 Eerste ronde workshops

19:45 Pauze

20:00 Tweede ronde workshops

20:45 Afsluiting symposium door mevr. C.E. Waal-Francis

21:00 Sluiting, met aansluitend borrel


Onderwerpen workshops:

1. Gras of Glas?

Een workshop waarin dhr. F.H. Hoogervorst als voorzitter van de vakgroep LTO Glastuinbouw zijn visie geeft op de Vrienden van het platteland en de rol van het glas hierin. Deze workshop doet hij samen met dhr. Ir. G.H.J. Titulaer.

2. Varkensflat naast kassencomplex?

Zijn agroproductieparken de oplossing om in de toekomst op een goede en verantwoorde wijze met land- en tuinbouw om te gaan? Dr. Ir. J.G. de Wilt gaat in op de ideekn achter deze agroproductieparken en discussieert daar vervolgens over met u.

Is er toekomst voor landbouw in veenweidegebieden?

Platteland als monument: lusthof of lastpost?

Workshop over het Werelderfgoed Beemster; hoe is het om te ondernemen binnen een beschermde status? Is dit stilstand of vooruitgang? Workshop door dhr. J. Dik van de gemeente Beemster.

Voor meer informatie over het symposium kunt u bellen met: Monique Mouwen van de commissie Vrouw en Bedrijf via telefoonnummer 023 51 62 286. Voor informatie over de stichting Vrienden van het Platteland kunt kijken op de website: www.vriendenvanhetplatteland.nl

Deel: ' Symposium Glas, gras of een ander gewas, de toekomst v/h platteland '
Lees ook