Nederlands Scheepvaartmuseum


Goud uit Graan: Rijke lading, Hollands welvaren

13 februari 1999 - 9 mei 1999

Gouden tijden voor de Nederlandse Republiek.

De Nederlandse Republiek in de Gouden Eeuw fascineert door zijn veelzijdigheid. Opmerkelijke prestaties in kunst, filosofie en wetenschap gingen gepaard met een ver ontwikkelde nijverheid. Ondernemingsgeest ging hand in hand met tolerantie en ordelijkheid. In de 17de eeuw was de Republiek van alle markten thuis. Scheepvaart en handel floreerden als nooit tevoren. Hoe kreeg een kleine natie zo’n grote economische betekenis? De centrale ligging in Europa, de goed georganiseerde scheepsbouw en het gunstige ondernemingsklimaat zijn belangrijke factoren. En welke rol speelde de Verenigde Oost-Indische Compagnie? Veel mensen denken dat de handel van de VOC één van de belangrijkste pijlers was waarop de Nederlandse economie rustte. Dat is niet juist. Niet de activiteiten van de VOC, maar de handel in graan, afkomstig uit gebieden als het huidige Polen en Letland maakte uiteindelijk dat de Republiek uitgroeide tot de meest welvarende natie ter wereld! Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Drents Museum in Assen ontwikkelden samen het project Goud uit Graan. Twee exposities, een boek en een symposium geven een beeld van de intensieve relaties tussen Nederland en het Oostzeegebied.

Goud uit Graan: Rijke lading, Hollands welvaren

In de 16de en 17de eeuw voeren duizenden Nederlandse fluitschepen over de Oostzee op weg naar steden als Koningsbergen, Riga en Dantzig. Zij keerden huiswaarts met graan, vooral bestemd voor Zuid-Europa. De bevolking groeide en graan was een eerste levensbehoefte. Dit was de handel die de Nederlandse Republiek grote rijkdom en welvaart zou brengen, de Moedernegotie: moeder van alle handel. Rijke lading, Hollands welvaren geeft een beeld van de Nederlandse scheepvaart en handel met het Oostzeegebied. De graanschepen en hun bemanning, de route en de havens, de kooplieden en hun handelsgoederen en oorlog en vrede komen uitgebreid aan bod. In het kielzog van de fluitschepen ontstond een wederzijdse culturele beïnvloeding die ook vandaag de dag nog zichtbaar is. Computerspellen en unieke bruiklenen uit Polen, Denemarken en Letland en maken de expositie tot een veelzijdig en bijzonder geheel.

Publicatie Goud uit Graan
De fraai geïllustreerde publicatie Goud uit Graan is verkrijgbaar bij het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Drents Museum in Assen en bij de erkende boekhandel. Gerenommeerde auteurs belichten de relaties tussen Nederland en het Oostzeegebied. Het boek geeft u inzicht in de handelsactiviteiten, de schepen en het leven aan boord. Daarnaast vertelt een onderwaterarcheoloog het verhaal van het wrak van een Oostzeevaarder. De auteur was als duiker en onderzoeker actief betrokken bij het bergen van de wrakvondsten, die nu in de expositie Het mysterie van een Oostzeevaarder te zien zijn.

Symposium
Op 12 februari 1999 vindt in het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam het symposium Goud uit Graan plaats. Deskundigen besteden uitgebreid aandacht aan de handel met het Oostzeegebied, de basis voor de rijkdom in de Gouden Eeuw.

Voor alle informatie:

Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam, bereikbaar met bus 22 of 32 vanaf Centraal Station (5 minuten). Openingstijden: di. t/m zo. 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens alle schoolvakanties en van 15 juni t/m 14 september ook op maandag geopend. Internet: https://www.generali.nl/scheepvaartmuseum.

Deel: ' Symposium Goud uit Graan Rijke lading, Hollands welvaren '
Lees ook