Gemeente Dordrecht


---

Symposium "Het eiland ban Dordrecht en het water"

Vincent Brinkhof
De watersnoodramp van 1953 wordt op zeer veel plaatsen in Zuidwest Nederland herdacht. Dat is niet zo verwonderlijk, gezien de vele slachtoffers. In Dordrecht wordt de watersnoodramp op `eigen' wijze herdacht. Er is inmiddels een prachtig boek verschenen met verhalen van ooggetuigen, er is een tentoonstelling samengesteld onder de titel 33. 0000 ZandZakken, er worden enkele herdenkingsplaquettes in de stad aangebracht en op vrijdag 31 januari om 14.00 uur wordt een symposium gehouden in het Energiehuis aan de Noordendijk.

Tijdens het symposium van vrijdag 31 januari verteld de heer W. Valk het verhaal. Hij was ooggetuige van wat zich in 1953 afspeelde. Ir. K.J. Provoost, dijkgraaf van het Waterschap De Groote Waard neemt de deelnemers mee naar de Deltawerken op het Eiland van Dordrecht en Stadsdichter Jan Eijkelboom draagt het speciaal geschreven gedicht "Angstig luisterden wij" voor.

Het symposium staat niet alleen in het teken van herdenken. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de toekomst. Mr. S.J. van Dam, Directeur Water, Rijkswaterstaat Zuid-Holland zal de deelnemers een beeld schetsen onder de titel: "Droge voeten, nu en in de toekomst."

Het laatste onderdeel van dit symposium, dat onder voorzitterschap van wethouder G. Veldhuijzen staat, bestaat uit de opening van de reeds genoemde tentoonstelling 33.000 ZandZakken, door Ch. Jeurgens, directeur Stadsarchief.

Deel: ' Symposium 'Het eiland ban Dordrecht en het water' '
Lees ook