Gemeente Den Haag


17 februari 1999

Symposium "Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag"

Op maandag 22 februari a.s. is er een symposium over welstandbeleid voor gevelwijzigingen in de bestaande bebouwing. Het symposium heet "Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag" en is van 14.30 tot 17.00 uur. Het vindt plaats in de aula van het Gemeentemuseum Den Haag. De organisatie ligt in handen van de Haagse Welstand. Enkele gastsprekers geven hun visie op de welstand voor veranderingen in de bestaande woonomgeving. Dagvoorzitter is Thijs Asselbergs, voorzitter van de Haagse Welstandscommissie. Tijdens het symposium wordt ook een boek over een deel van Den Haag gepresenteerd. Dit eerste deel beschrijft de Haagse wijken die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn gebouwd. In dit boek zijn de architectuurstijlen in deze wijken geanalyseerd. Daarbij staan de welstandsrichtlijnen aangegeven. Dit zijn richtlijnen voor wijzigingen aan beeldbepalende gevelonderdelen zoals dakkapellen, kozijnen, dakgoten en tuinmuren. Doel van deze richtlijnen is bouwinitiatiefnemers bekend te maken met de mogelijkheden bij het aanbrengen van veranderingen aan de woninggevels. Dit moet leiden tot een doordachter handelen en het beter bekend raken met de kwaliteit van het gevelbeeld.

Met het verschijnen van het boek is het eerste deel van de beschrijving van de hele stad afgerond. Het gaat in dit deel om negen wijken in de zogenaamde ´20-´40 gordel van Den Haag: Bezuidenhout, Laakkwartier, Groente- en Fruitmarkt, Rustenburg-Oostbroek, Leyenburg, Vruchtenbuurt, Bomen- en Bloemenbuurt, Bohemen-Meer en Bos en Kijkduin-Ockenburg. Uiteindelijk worden alle Haagse wijken beschreven. Het college van burgemeester en wethouders stemde in juni 1998 in met dit beleidsplan van Welstand. Het college hecht veel waarde aan goede voorlichting aan de Haagse burger. De informatievoorziening over dit beleid gaat grotendeels plaatsvinden via de stadsdeelkantoren. Op die manier kan het welstandsbeleid breed worden ingezet om zowel preventief als repressief zorg te dragen voor een goede kwaliteit van het gevelbeeld van Den Haag.

Programma voor maandag 22 februari 1999

Symposium "Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag"

* Datum: Maandag 22 februari 1999
* Locatie: De aula van Het Gemeentemuseum Den Haag * Tijdstip: 14.30 uur tot 17.00 uur

Programma en sprekers
* 14.30 uur Ontvangst genodigden in centrale hal van het Museon * 15.00 uur Opening door de heer ir. M.F. Asselbergs (voorzitter Welstandscommissie Den Haag)
* 15.30 uur De heer drs. H.J. Meijer (Wethouder Verkeer, Binnenstad en Beschermde Stadsgezichten)
* 15.45 uur Mevrouw ir. E. Schellens (Woningbeheer NV) * 16.00 uur De heer drs. T. Bosma (interim-secretaris Welstandscommissie Den Haag)
* 16.15 uur De heer Ir. M.M. Schmitt (stadsstedenbouwer Den Haag) * 16.30 uur De heer drs. U. Hylkema (voorzitter Welstandscommissie Utrecht)
* 16.45 uur Sluiting en officiële presentatie van het boek * 17.00 uur Receptie en aanbieden boek aan aanwezigen

Het Gemeentemuseum Den Haag en het Museon liggen aan de Stadhouderslaan 41

Zoekwoorden:

Deel: ' Symposium Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag '
Lees ook