Irak, een golf van oorlog

VOORAANKONDIGING

Symposium over Irak

Maandag 20 september 1999, 14.00 17.30 uur

Nieuwspoort, Den Haag

Negen jaar na de bezetting van Koeweit door het leger van Saddam Hoessein duurt het embargo tegen Irak nog steeds voort. Irak is inmiddels in Koeweit verslagen en grotendeels ontwapend, maar her regime van Saddam Hoessein blijft aan de macht. De schade van het embargo en de voortdurende militaire acties tegen Irak is enorm. Door de sancties vallen mogelijk evenveel slachtoffers als door de recente oorlogen in Irak. Steeds nadrukkelijker dringt de vraag zich op of de prijs voor het isoleren van het regime van Saddam Hoessein niet te groot is, en welke maatregelen dan wel gerechtvaardigd en effectief zijn tegen regimes die zoals Saddam Hoessein op grote schaal de eigen bevolking onderdrukken en uitmoorden.

Het IKV stelt zich op het standpunt dat er snel een einde moet komen aan het economisch embargo tegen Irak. Tegelijkertijd zal er nagedacht moeten worden over alternatieven om het regime te isoleren en een democratisch alternatief te ondersteunen. Over deze vragen organiseert het IKV op 20 september in Nieuwspoort in Den Haag een debat met politici, Iraakse vluchtelingen, mensen uit de kerken en vredesbeweging, migranten groepen en wie zich verder betrokken voelt bij de discussie over de toekomst van Irak.

Het programma voor het debat bestaat uit de volgende onderdelen:

14.00 Opening van het programma

14.15 Inleiding over de humanitaire en mensenrechten situatie in Irak

14.30 Het Internationaal beleid en de Nederlandse betrokkenheid

15.45 De Iraakse oppositie aan het woord (o.a. Kamran Karadaghi, directeur radio "Free Irak" te Praag)

17.00 De rol van de Vredesbeweging (Mient Jan Faber) Ieder programma onderdeel zal bestaan uit één of twee korte inleidingen door politiek verantwoordelijken of direct betrokkenen, gevolgd door een kritisch ondervraging door Fuad Hoessein, politicoloog van Iraaks-Koerdische afkomst, en Jan Keulen, voormalig correspondent van de Volkskrant in het Midden Oosten. Deelnemers in de zaal krijgen ruime gelegenheid zich in de discussie te mengen.

Nog niet alle beoogde sprekers hebben toegezegd. Hun namen kunnen we daarom op dit moment nog niet bekend maken.

De namen van de sprekers kunnen op dit moment nog niet bekend gemaakt worden. Het programma wordt georganiseerd in het kader van de Vredesweek 1999 en het Euro-Arabisch dialoog project. Nadere informatie over het symposium is te verkrijgen bij Jan Jaap van Oosterzee, co-ordinator van het Euro-Arabisch dialoog project bij het secretariaat van het Interkerkelijk Vredesberaad na 1 augustus 1999. In augustus krijgt u het definitieve programma toegestuurd en kunt u zich voor deelname opgeven.

Het symposium maakt deel uit van het project "Euro-Arabische dialoog en de kerken over Irak" dat uitgevoerd wordt tijdens de Vredesweek van 1999. In dat kader worden plaatselijke groepen opgeroepen locale discussiebijeenkomsten over Irak te organiseren.

Een brochure met een handleiding voor dergelijke bijeenkomsten en enige aanwijzingen voor de discussie is te bestellen bij het Interkerkelijk Vredesberaad.

Het symposium en het debat over Irak worden mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Nationale Commissie.

Meer info: 070 - 350 71 00

Deel: ' Symposium Irak, een golf van oorlog '
Lees ook