Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)


Contactorgaan Moslims en Overheid
NIGZ-Donorvoorlichting

Uitnodiging aan de pers

Woerden, 20 januari 2006

Orgaandonatie, kan dat wel volgens de islam?
Symposium Islam en orgaandonatie in Nederland

Hoe wordt binnen de islam gedacht over orgaandonatie en registratie? Zijn er bezwaren vanuit de islam tegen donatie van organen en weefsels na het overlijden of is dit juist toegestaan? Het zijn vragen waarop een antwoord wordt gegeven tijdens het symposium 'Islam en orgaandonatie in Nederland' op 28 januari in Driebergen.

Het afgelopen jaar stond het onderwerp orgaandonatie breed in de belangstelling. Ook de rol van de religie, en met name de islam, kwam ter sprake. Mogen moslims na hun overlijden donor van organen en/of weefsels zijn? Een vraag die binnen de gemeenschap zelf ook tot discussies leidt. Minister Hoogervorst van VWS zwengelde de discussie verder aan door vragen te stellen over de rol van de islam in het debat over orgaandonatie. Hij zal dan ook een van de sprekers op het symposium zijn.

Sprekers uit het buitenland
Een viertal vooraanstaande moslimgeleerden zijn uitgenodigd om hun visie te geven op de opvattingen over orgaandonatie binnen de islam. De sprekers zijn bekend en toonaangevend binnen de verschillende islamitische organisaties in Nederland. De bijeenkomst wordt afgesloten met een slotverklaring. Deze verklaring zal de komende tijd worden verspreid via de moskeeën en islamitische organisaties in Nederland. Het zijn dan ook met name de imams die voor dit symposium zijn uitgenodigd.

Organisatie
De organisatie van dit symposium is in handen van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en NIGZ-Donorvoorlichting. Het CMO is een koepel van verschillende landelijke moskeeorganisaties en vertegenwoordigt de meerderheid van de moslims in Nederland. NIGZ-Donorvoorlichting is in opdracht van het ministerie van VWS verantwoordelijk voor de voorlichting over orgaandonatie en donorregistratie.


---

Wij willen u van harte uitnodigen voor het bijwonen van het symposium dat plaatsvindt in congrescentrum de Bergse Bossen te Driebergen op 28 januari van 10:00 tot 16:30 uur. Wij vragen u vriendelijk doch dringend, u vooraf aan te melden via b.elbertse@nigz.nl of via telefoonnummer (0348) 43 76 50. U ontvangt dan per omgaande het programma van het symposium.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
CMO: de heer Nasr Joemman, secretaris, telefoon 06-27094940
NIGZ-Donorvoorlichting: de heer Bert Elbertse, programmacoördinator donorvoorlichting, telefoon: 06-12805276.


---- --

Deel: ' Symposium Islam en orgaandonatie in Nederland '
Lees ook