Symposium LHV: Schippers en Klink over belang huisarts in de zorg


65-jarig bestaan LHV: huisarts bekleedt regisseursrol in zorg

Utrecht, 20111125 -- Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wordt op 2 december 2011 in de Ridderzaal in Den Haag een symposium georganiseerd over de waarde van de huisartsenzorg. Sprekers zijn de stakeholders in de zorg. De overheid, pensioen- en verzekeringsmaatschappijen en hoogleraren onderstrepen in hun verhaal het maatschappelijke en economische belang van de huisartsenzorg. Minister Edith Schippers en oud-minister Ab Klink van VWS geven een Nederlandse kijk op die zorg. Voorzitter Richard Roberts van de wereldorganisatie van huisartsen (Wonca) geeft zijn mening over de beste investering in de zorg: de huisartsgeneeskunde.

Sleutelrol binnen de gezondheidszorg

In tegenstelling tot de meeste vormen van zorg behandelt de huisarts ‘de mens’ als geheel en niet slechts de aandoening. ‘Deze contextuele kijk op de patiënt biedt een onbetaalbare toegevoegde waarde in het zorgproces. De huisarts is steun en toeverlaat voor de patiënt. Bovendien vervult de huisarts een sleutelrol binnen de zorg. Daarmee is de huisarts ook voor de samenleving  en voor de economie een factor van belang,’, aldus Steven van Eijck, voorzitter van de LHV.

Drijvende kracht achter zorg in de buurt

Door vergrijzing en meer chronische ziekten is de afgelopen jaren  een appél gedaan op de Nederlandse huisarts. Het verzoek om de kwaliteit van de zorg  verder te verhogen en de kosten te verlagen  is door de huisarts meer dan effectief uitgevoerd. Deze zogenoemde dijkverzwaring van de tweede lijn is met passie opgezet. Het succes laat zich weerspiegelen in de vaart die er in de samenwerking binnen de eerstelijnszorg is gekomen. Hierdoor kunnen patiënten steeds meer zorg in hun directe omgeving krijgen.

Oplossing voor betaalbaarheid

De inhoudelijke sleutelrol van de huisarts biedt ook een oplossing voor de betaalbaarheid van de zorg. De huisarts is laagdrempelig en goedkoop. Door de integrale kijk op de patiënt kan de huisarts de medische behandeling optimaliseren en zo de doelmatigheid van de zorg bevorderen. Onnodige medische kosten worden daarmee voorkomen.

Toolkit laaggeletterdheid

Het symposium wordt afgesloten met de uitreiking van de toolkit ‘Omgaan met laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk’  aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden.

www.lhv.nlNoot voor redacties:

Deel: ' Symposium LHV Schippers en Klink over belang huisarts in de zorg '
Lees ook