KNMG

Symposium Medische aansprakelijkheid voor diagnostische fouten 27 maart 2003

Vandaag 27 maart kwamen een kleine 200 bezoekers naar de Domus Medica gekomen voor het middagsymposium "Medische aansprakelijkheid voor diagnostische fouten". Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de KNMG, de Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie onder voorzitterschap van dr. R.W.M. Giard, patholoog.

Kwamen diagnostische fouten vroeger zelden voor de (tucht)rechter, nu is dit anders. In de Verenigde Staten en Engeland dreigt dit type verhaalszaak zelfs koploper te worden. Ook in Nederland is een duidelijke toename merkbaar, vooral door de komst van bevolkingsonderzoeken naar baarmoeder- en borstkanker.

Rechtszaken die naar aanleiding van diagnostische fouten worden gestart, onderscheiden zich van doorsnee medische rechtszaken onder andere omdat er geen direct contact is tussen de diagnostisch specialist en de patiënt. Een ander onderscheid is gelegen in het feit dat fotos en preparaten in archieven worden bewaard en derhalve makkelijk nogmaals beoordeeld kunnen worden door bijvoorbeeld een beroepsgenoot. In een rechtszaak kan hierdoor makkelijker aangegeven worden of de diagnostisch specialist bij zijn beoordeling verkeerd geclassificeerd heeft.

Tijdens het symposium worden de medische en juridische consequenties van verkeerd gestelde diagnoses van ondersteunende specialisten zoals radiologen en pathologen onder de loep genomen. Artsen, juristen en verzekeraars gaan met elkaar en met de zaal in discussie.

Programma
Het symposium is ingedeeld in twee delen: de terreinverkenning en de juridische arena.

De symposiumsprekers
foto's: Dorien Hein

Terreinverkenning
Het eerste deel van de middag brengt, aan de hand van een aantal sprekers, een verkenning van het terrein rond diagnostische fouten:
* Illustratieve casuïstiek,
J.M. Broekman en J.H.C.L. Hendriks
ppt lllustratieve casuïstiek

* Diagnostische fouten: een lawyer´s paradise? R.W.M. Giard
ppt Diagnostische fouten

* Waarom worden er beoordelingsfouten gemaakt? W.P.Th.M. Mali

* Het juridische kader voor de beoordeling van medische fouten. C.J.J.M. Stolker
ppt Juridisch kader beoordeling medische fouten
* Inventarisatie van medischjuridische vraagpunten. J.M. Broekman

Juridische arena
De tweede helft van de middag biedt een kijkje in de keuken van de diverse partijen: de advocaat van de specialist neemt stelling en de advocaat van de patiënt reageert hierop. Ook zal de rol van de verzekeraar en de deskundige- beroepsgenoot hier aan bod komen.

Voorzitter: C.J.J.M. Stolker
ppt presentatie

15.30 17.45 Discussie n.a.v. de drie gepresenteerde casus waarbij ondermeer:

- juridische stellingname door de advocaten
- de rol van de verzekeraar

- de rol van de deskundige beroepsgenoten

- de uiteindelijke rechterlijke afwegingen

- risicomanagement en preventie
Sprekers: J.H. Hubben, P.J.M. van Wersch, J.E.L. Cremers, J.M. Broekman, J.H.C.L. Hendriks, R.W.M. Giard
Einde met afsluitende borrel

Doelgroep
Het symposium richt zich vooral op de diagnostische specialismen zoals radiologie en pathologie, maar is ook interessant voor juristen, verzekeringsartsen en kwaliteitsfunctionarissen.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

- de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), 3,5 punten
- de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), 3,5 punten categorie II

Voor accreditatie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), kunt u een individueel verzoek bij de NOVA indienen. Alle deelnemers aan het symposium ontvangen op het einde van de dag een certificaat van aanwezigheid.

Meer informatie

Artsen
Sprekers en voorzitters Juristen
Sprekers en voorzitters

* Drs. J.M. Broekman, klinisch patholoog, Afd. Pathologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Dr J.E.L. Cremers, chirurg en medisch adviseur, Utrecht

* Dr. R.W.M. Giard, patholoog en klinisch epidemioloog, Afd. Klinische Pathologie, Medisch Centrum Rijnmond-Zuid
* Dr. J.H.C.L. Hendriks, radioloog, Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek op Borstkanker, Universitair Medisch Centrum Nijmegen

* Prof.dr. W.P.Th.M. Mali, hoogleraar radiodiagnostiek, Universitair Medisch Centrum, Utrecht


* Prof.mr. J.H. Hubben, advocaat, Nysingh Dijkstra de Graaff Advocaten & Notarissen, Arnhem en hoogleraar gezondheidsrecht V.U. Amsterdam

* Mr.J. Legemaate, hoofd juridische afdeling KNMG, Utrecht
* Prof.mr. C.J.J.M. Stolker, hoogleraar burgerlijk recht en directeur E.M. Meijers Instituut, R.U. Leiden
* Mr. P.J.M. van Wersch, advocaat, Dirkzwager Advocaten & Notarissen, Nijmegen

Deel: ' Symposium Medische aansprakelijkheid voor diagnostische fouten, vers.. '
Lees ook