Rijksuniversiteit Groningen


Symposium

Naar een nieuw Wetboek van Strafvordering

Persbericht volgt.

Datum en tijd

donderdag 7 oktober 1999, 10.00 uur

Titel

Naar een nieuw Wetboek van Strafvordering

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Organisatie

vakgroep Strafrecht en Criminologie, RUG

Informatie

prof.mr.dr. G. Knigge, tel. (050)363 57 46 (werk)

Zoekwoorden:

Deel: ' Symposium Naar een nieuw Wetboek van Strafvordering '
Lees ook