Rijks Universiteit Groningen


Symposium

Tineke Netelenbos bij symposium Nederland: van mainport naar brainport?

Datum en tijd woensdag 28 april 1999, 9.30-18.00 uur

Titel Nederland: van mainport naar brainport? Doordacht op weg naar de toekomst

Plaats De Gasunie, Concourslaan 17, Groningen

Organisatie Creative Destruction, vereniging van studenten Algemene economie

Informatie tel. (050)363 45 36, e-mail credes@eco.rug.nl

Tijdens het symposium wordt ingegaan op de vraag hoe Nederland zich dient te positioneren ten opzichte van het buitenland. Moet Nederland zich verder ontwikkelen tot een mainport? Of moeten we meer investeren in kennisinfrastructuur en ons ontwikkelen tot een brainport? Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat, is een van de sprekers op het symposium. Andere sprekers zijn prof.dr. C. van Ewijk (onderdirecteur CPB) over 'De comparatieve kostenvoordelen van Nederland', prof.dr. E.J. Bomhoff (Nijenrode) over 'De financiering van de mainport' en dr. D.J.A. Kalff (KLM) over 'De rol van de KLM en Schiphol in een internationale luchtvaartsector'.

Deel: ' Symposium Nederland van mainport naar brainport? '
Lees ook