Rijks Universiteit Groningen


Neuroimaging

Datum donderdag 25 februari 1999, 9.30 uur

Symposium Neuroimaging

Plaats Blauwe Zaal, Academisch Ziekenhuis Groningen, Hanzeplein 1, Groningen

Organisatie Rijksuniversiteit Groningen, Academisch Ziekenhuis Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis van de VU

Informatie mw. A. de Wolf, tel. (050)361 26 03, fax (050)361 17 07, e- mail a.de.wolf@neuro.azg.nl

Deskundigen op het gebied van neuroimaging houden lezingen over methodolo- gie, motoriek en taalverwerking. Een paneldiscussie vormt de afsluiting van de dag. De laatste jaren zijn er in Nederland grote investeringen gedaan in de ontwikkeling van neuroimaging technieken. Afgelopen jaar is in Groningen begonnen met de opbouw van een centrum voor neuroimaging, het Groningen Neuro Imaging Project (GNIP), onderdeel van de Groningen Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN). Het GNIP werd gestart om de neurowetenschappelijke en klinische mogelijkheden van de beschikbare technieken te ontwikkelen en te optimaliseren.
Op 26 februari vindt de tweede dag van het symposium plaats bij de VU in Amsterdam. Thema's die hier aan de orde komen zijn: neurologische ziekte- beelden, geheugenprocessen, dementie en psychiatrie.

Deel: ' Symposium Neuroimaging '
Lees ook