Norm voor huishoudelijke gasvoorziening ingrijpend veranderd

Symposium nieuwe NEN 1078 (GAVO)

Delft - De nieuwe NEN 1078 (vroeger bekend als de GAVO) is in april gepubliceerd. De NEN 1078 is dé norm voor de installatie van de huishoudelijke gasvoorziening. Deze norm, die van groot belang is voor energiebedrijven, installateurs, buizenfabrikanten en alle andere spelers in de gassector, is sterk veranderd . Om de wijzigingen ,vooral in relatie tot het BOUWBESLUIT, toe te lichten organiseert het NNI (Nederlands Normalisatie-instituut) in samenwerking met Gastec, EnergieNed, VNI, Intechnium en met medewerking van VROM op woensdag middag 19 mei een symposium in de RAI te Amsterdam.

Het symposium is georganiseerd voor: leidinggevenden, projectleiders, inspecteurs en beleidsmedewerkers van installatiebureaus, gasdistributiebedrijven, advies- en ingenieursbureau’s, gemeenten, betrokken overheidsinstanties en productiebedrijven. Voor de dagelijkse toepassing van de nieuwe NEN 1078 en de nieuwe praktijk richtlijn (NPR 3378) worden door het NNI, Gastec en Intechnium cursussen georganiseerd.

Thema’s symposium
Tijdens het symposium komen de volgende thema’s aan de orde:

· Achtergrond en ontwikkeling van de nieuwe NEN 1078 spreker: dhr. ir. A.M.A. Roesink, voorzitter normcommissie ‘Gasinstallatie-eisen’

· NEN 1078 nieuwe regelgeving, andere verantwoordelijkheden in relatie tot het Bouwbesluit
spreker: dhr ing J.K.A.A. van de Lagemaat, EnergieNed

· Gevolgen nieuwe NEN 1078 voor de praktijk
spreker nader te bepalen

Daarnaast vindt een forumdiscussie plaats over de beleidsmatige gevolgen van de nieuwe NEN 1078 vooral in relatie tot het Bouwbesluit, onder leiding van Rocky Tuhuteru. Aan de discussie nemen afgevaardigden van VROM, EnergieNed, VNI en NNI deel.

Het symposium begint om 13.30 uur. Voor meer informatie of opgave kan men terecht bij het Dhr. ir. H.J.M.B Pauwels (015) 2 690 235, of dhr. M. Wagter (015) 2 690 338 van het NNI of
Fax: (015) 2 690 341.

Deel: ' Symposium Nieuwe norm voor gasvoorziening NEN 1078 '
Lees ook