NU'91


REGIONAAL SYMPOSIUM NU'91

OP STERVEN NA DOOD,
VERPLEGING EN EUTHANSIE

NU'91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen, organiseert op 27 mei 1999 het symposium "Op sterven na dood, verpleging en euthanasie".

Een onderwerp waar menig beroepsbeoefenaar tijdens zijn of haar werk mee geconfronteerd is of wordt. De uitgesproken meningen en ideeën hierover lopen in elke discussie die gevoerd wordt steeds uiteen. Daarom heeft NU'91 gemeend om een symposium te organiseren waarin wij zullen proberen om de verpleegkunidge / verplegende handvatten aan te reiken die hen in de dagelijkse praktijk van nut kunnen zijn.

Het symposium bestaat uit twee gedeelten, een algemeen deel waar enkele sprekers aandacht schenken aan diverse facetten van de problematiek waar men tegenaan loopt. Het tweede deel bestaat uit workshops waarin de diverse velden, de hun kraktieristieke problemen inzichtelijk en bespreekbaar willen maken.

Verpleegkundigen en verplegenden, veel belangrijke items zullen besproken worden, dus reserveer de datum in jullie agenda!!!

Datum: 27 mei 1999
Plaats: Oranjerie Roermond
Tijd: 12.00 uur - 17.15 uur

Kosten voor deelname zijn:
Aanmelden tot en met 17 mei: ƒ 29,00 voor leden

ƒ 39,00 voor niet-leden
Aanmelden na 17 mei: ƒ 35,00 voor leden ƒ 45,00 voor niet-leden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het districhtskantoor van NU'91 in Einhoven, 040-29661355.

Deel: ' Symposium 'Op sterven na dood, verpleging en euthansie' '
Lees ook