Provincie FlevolandSymposium over afzetmarkt Flevolandse land-en tuinbouwproducten

De provincie Flevoland organiseert samen met het Agrarisch Kenniscentrum Flevoland (AKC) een dagsymposium over de marketing en afzet van Flevolandse land-en tuinbouwproducten. Het symposium vindt plaats op woensdag 12 juni in het Provinciehuis te Lelystad.

Het symposium heeft als doel suggesties en mogelijkheden te bespreken voor de wijze waarop Flevolandse producten onder de aandacht kunnen worden gebracht bij de consument. Rondom drie centrale themas worden workshops gehouden en het geheel wordt afgesloten met een debat. De themas zijn: de logistieke mogelijkheden van de provincie, de promotie van regioproducten onder de paraplu van een regiomerk en een concept voor Flevoland.

De initiatiefnemers willen met het symposium een impuls geven aan het versterken van de concurrentiepositie van agrarisch Flevoland in het Nederland en Europa van morgen. Zij ondersteunen op deze wijze de agrarische ondernemers die de ambitie hebben hun producten stevig op de kaart te zetten. Op het symposium worden vanuit deze kwaliteiten concepten en ideeën besproken.

Het symposium vormt een onderdeel van een proces om het Flevolandse agrarische product met succes te (kunnen blijven) vermarkten. Vernieuwende initiatieven die op het symposium naar voren komen, worden door het AKC opgepakt. Samen met de betrokkenen zal het AKC er zorg voor dragen dat de ambities niet zullen verzanden.

De dag wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europees Programma Flevoland. Vanuit dit programma kunnen vernieuwende projecten tevens ondersteund worden. Het is mede bedoeld om ideeën en projecten te genereren die met een Europese bijdrage tot stand kunnen worden gebracht.

Voor meer informatie over het symposium kunt u contact opnemen met Geert Gielen van de Provincie Flevoland, telefoon 0320 265 481 of met Rien van der Velde van Agramanagment/AKC 06-22 699 685.

Deel: ' Symposium over afzetmarkt Flevolandse land-en tuinbouwproducten '
Lees ook