Betuweroute Internet site

Persuitnodiging symposium Archeologie
27 Augustus 2001

Ter gelegenheid van de afronding van het project Archeologie in de Betuweroute organiseren de Projectorganisatie Betuweroute en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek op 3 september 2001 een symposium. Dit symposium vindt plaats in de Kunsthal te Rotterdam en begint om 13.00 uur. Om 15.30 uur wordt het symposium afgesloten.

De Projectorganisatie Betuweroute en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek nodigen u van harte uit het symposium bij te wonen.

Tijdens het symposium staat de vraag centraal wat een bouwer, projectontwikkelaar, ontwerper moet en kan met archeologie. Een vraag die de opdrachtgevers van bouw- en infrastructurele projecten moeten beantwoorden omdat zij in de toekomst verplicht worden tijd en geld beschikbaar te stellen voor archeologisch onderzoek. Het symposium besteedt aandacht aan de mogelijkheden om de bescherming van het archeologisch ergfgoed een onderdeel te maken van een bouwproject.

Het programma
Sprekers tijdens het symposium zijn: ir. P.E.M. Buck, Directeur realisatie Betuweroute, mevr. H.C.M. van der Linden, Directeur Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, drs. B. Goudswaard, voormalig projectleider archeologie Betuweroute, mr. drs. L.C. Brinkman, Voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en dr. F. van der Ploeg, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

De sprekers nemen vervolgens zitting in het forum, om de discussie met het publiek te voeren. Deze forumdiscussie wordt geïntroduceerd door een gesproken column, door J. Jansen van Galen, columnist en journalist.

De pers krijgt, na afloop van de forumdiscussie de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Het symposium staat onder leiding van de dagvoorzitter, mevr. mr. Marijn de Koning

Doelgroep van het symposium zijn beslissers, beleidsmakers, projectmanagers en bouwers die betrokken zijn bij grote bouw- en infrastructurele projecten.

Opening tentoonstelling
Aansluitend aan het symposium worden de resultaten van het archeologisch onderzoek in de Betuweroute gepresenteerd. In een tentoonstelling, wetenschappelijke rapportages, een populair wetenschappelijk boek en een documentaire worden de verhalen verteld van de vroegere bewoners van Midden Nederland.

Ter informatie bijgevoegd
Bijgevoegd treft u de uitnodiging aan die aan de genodigden is verstuurd. In deze uitnodiging treft u het volledige programma aan. Deze uitnodiging is voor u ter informatie, u hoeft zich niet aan te melden.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. H. de Louw, projectleider communicatie van de Projectgroep Archeologie Betuweroute. E-mail h.delouw@archis.nl. Telefoonnummer 033 422 77 82 of 06-53366483.

Deel: ' Symposium over Archeologie in Kunsthal Rotterdam '
Lees ook