ingezonden persbericht

symposium over gevolgen vrouwenbesnijdemis arnhem

met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, politici, professionals, betrokkenen

arnhem, 20051111 -- graag heten de leden de iraakse club en de soedanese culturele vereniging 'de nijl' u van harte welkom om dit symposium, dat als thema vrouwenbesnijdenis heeft, bij te wonen. dit thema zal vanuit verschillende facetten worden belicht. de iraakse club en de soedanese culturele vereniging ''de nijl" willen hiermee bijdragen aan het uitbannen van dit schadelijke gebruik.


Vrouwenbesnijdenis is een wijd verbreid gebruik en komt onder meer voor in delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. In onze gemeenschappen horen we regelmatig verhalen over meisjes die tijdens hun vakantie in hun land van herkomst, maar ook in Nederland, worden besneden.
Als besturen van de Iraakse Club en de Soedanese Culturele Vereniging ''De Nijl" willen we bijdragen aan het uitbannen van dit schadelijke gebruik. Wij beschouwen vrouwenbesnijdenis als genitale verminking met verregaande gevolgen voor de gezondheid en seksualiteit van vrouwen.
Met dit project willen we, mede geïnspireerd door de activiteiten van Somalische organisaties op dit terrein, onze 'eigen' mensen vrouwen en mannen- bewust maken van de gevaren van vrouwenbesnijdenis. We willen ze wijzen op de strafbaarheid ervan in Nederland en de oproep aan mensen in de gezondheidszorg meisjes uit risicolanden te controleren en eventueel hun ouders aan te geven bij Justitie. Hoewel dit probleem mondiale proporties aanneemt, zijn wij van mening dat het vanuit lokaal niveau moet worden bestreden.


Datum: 25 november 2005
Tijd: 13.00 17.00 uur
Locatie: Stadhuis Arnhem, Markt 38


U kunt u vóór 23 november aanmelden door een e-mail te sturen naar: rouached@osmose.nl

Programma symposium over

Vrouwenbesnijdenis

25 november 2005


Stadhuis Arnhem


13.00 uur Inloop en ontvangst

13.30 uur Welkomstwoord en inleiding

13.45 uur Geschiedenis van vrouwenbesnijdenis door themadeskundige Zahra Naleie, werkzaam bij Pharos

14.10 uur Vrouwenbesnijdenis in Soedan
door Khadija Zakaria

14.30 uur Vertoning van de documentaire "Getekend voor het leven"

14.50 uur Pauze

15.10 uur Psychische & lichamelijke klachten bij vrouwenbesnijdenis door ervaringdeskundige gynaecologe/psychiater Bayan Qadir Rasul.

15.30uur Discussie o.l.v. Hatice Bölek met het panel bestaande uit:
- mevrouw Zahra Naleie
- mevrouw Bayan Qadir Rasul
- mevrouw Khadija Zakaria
- mevrouw Fatma Ali, Groen Links Nijmegen

16.45 uur Afsluitend woord

17.00 18.00 Borrel gepaard met muziek

Deel: ' Symposium over gevolgen vrouwenbesnijdemis Arnhem '
Lees ook