MINISTERIE VWS
https://minvws.nl

Uitnodiging voor de pers - Niet voor publicatie

Maandag 17 september 2001, nummer 36

Aan de redactie,

Op vrijdag 21 september tussen 9.15 en 16.00 uur organiseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg een symposium over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het symposium vindt plaats in De Flint, Coninckstraat 60 te Amersfoort.

Programma:

-Inleiding, prof. drs. E.W. Roscam Abbing, Hoofdinspecteur Preventie, Public health en Rampenbestrijding, IGZ

-Ontwikkelingen in het RVP, J.K. van Wijngaarden, arts, IGZ
-Werkzaamheid, veiligheid en registratie van vaccins, mw. drs. A.C.G. Voordouw, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
-Bijwerkingen en de bijwerkingenregistratie in Nederland, prof. dr. A.C.B. Peters, neuroloog WKZ Utrecht en voorzitter van de Commissie bijwerkingen vaccinaties RVP van de Gezondheidsraad
-Organisatie en verantwoordelijkheden binnen het RVP, drs. A.A.W. Kalis, directeur Gezondheidsbeleid Ministerie van VWS
-De rol van de media aan de hand van een casus, mw. A. Ambler-Huiskes, jeugdarts, IGZ

-Draagvlak voor het RVP bij ouders, Th.G.W. Paulussen, TNO-PG, opsteller van het rapport 'Ouders over het RVP'
-De positie van de uitvoerders in de jeugdgezondheidszorg, mw. J. Lim-Feijen, jeugdarts, directeur LC-OKZ

-Het belang van een goede uitvoering van het RVP, prof.dr. J.H. Kingma, Inspecteur-Generaal IGZ

Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte welkom om dit symposium bij te wonen. Voor meer informatie kunt u bellen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Voorlichting en Communicatie, Fransien van ter Beek, telefoon 070-3406001 of mobiel 06-15035012.

Met vriendelijke groet,

drs. I.E. van Geest-Jacobs
directeur Voorlichting en Communicatie

17 sep 01 15:52

Deel: ' Symposium over het Rijksvaccinatieprogramma '
Lees ook