Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

WETENSCHAPSAGENDA UNIVERSITEIT LEIDEN

Dinsdag 4 juni 11-17 uur

HET DISCRIMINATIEVERBOD VAN ARTIKEL 1 VAN DE GRONDWET: NATIONALE EN INTERNATIONALE PERSPECTIEVEN

Symposium ter gelegenheid van de afsluiting van het Cleveringa-hoogleraarschap van prof. mr. Theo van Boven

Het verbod van discriminatie is een zeer actueel thema, niet alleen in juridische kringen, maar ook in breder maartschappelijk verband. De status van artikel 1 van de Grondwet was een item tijdens de verkiezingscampagne. Hoe functioneren de nationale en internationale mechanismen ter bestrijding van discriminatie? Voldoen die mechanismen? Hoe verhoudt het discriminatieverbod zich tot andere grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en de verenigingsvrijheid? Welke status heeft artikel 1 van de Grondwet binnen de Nederlandse constitutionele orde? Kan het discriminatieverbod strafrechtelijk worden afgedwongen? Deze vragen staan centraal.
? 11.30 uur: Opening door prof. dr. R.A. Lawson
? 11.40 uur: Het discriminatieverbod in internationaal perspectief prof. dr. Th. Van Boven, Cleveringahoogleraar. Referent: Dr. I. Boerefijn, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Utrecht ? 13.30 uur: De relatie met andere grondrechten
Prof. mr. E.A. Alkema, Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden. Referent: Mr. A.J.Th. Woltjer, Staats- en Bestuursrecht Universiteit Utrecht ? 14.15 uur: Discriminatie en de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Commissie Gelijke Behandeling
Prof. dr. J. Goldtschmidt, Vz. Commissie Gelijke Behandeling en hoogleraar Gelijkheid en diversiteit in het Recht, Universiteit Leiden. Referent: Mr. P. Rodriguez, Anne Frank Stichting
? 15.00 uur: Strafrechtelijke afdwinging van het discriminatieverbod: vervolgingsbeleid en praktijkproblemen
Mr. A. Mattijssen, Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie. Referent: Mw. J.M. Silversmith, Meldpunt Discriminatie Amsterdam ? 15.45 uur: Paneldiscussie o.l.v. Mr. H. Fermina, Directeur Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Organisatie: E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek i.s.m. het F.M. van Asbeck Centrum voor Mensenrechtenstudies, beide Universiteit Leiden
Informatie:
Mr. J.P. Loof, coördinator F.M. van Asbeck Centrum voor Mensenrechtenstudies, 071-5277711. E-mail: j.p.loof@law.leidenuniv.nl of H.J. Boumlak, secretariaat E.M. Meijers Instituut, 071-5275200

Informatie:
Hilje Papma of Dini Hogenelst, Wetenschapsvoorlichters Universiteit Leiden 071-5273282

Deel: ' Symposium over het verbod op discriminatie '
Lees ook