Ingezonden persbericht


Op 1 juni 2012 organiseren de Provincie Zeeland, het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief in Middelburg een symposium over het vergaan van het VOC-schip de Zuytdorp op de westkust van Australië precies 300 jaar geleden. De Nederlandse ambassadeur in Australië, mr. Willem Andreae, en de Australische ambassadeur in Nederland, mr. Neil Mules, zijn beiden nauw bij de voorbereiding betrokken en samen met dr. Pieter Bol, arts-epidemioloog aan de TU Delft, de initiatiefnemers van de herdenking van het vergaan van de Zuytdorp. Zij bepleiten een diepgaander relatie tussen Nederland (in het bijzonder Zeeland) en Australië, mede op historische gronden. Meer hierover leest u in het bijgesloten programma.

U bent van harte uitgenodigd dit symposium bij te wonen. Gelieve ons uw komst te laten weten via de bijgevoegde antwoordkaart. Hartelijke groet en graag tot ziens op 1 juni a.s.

Dr. Hannie Kool-Blokland,
Directeur Zeeuws Archief.

nodiging symposium Zuytdorp 300 jaar

1 juni 2012
Filmzaal Abdijplein Middelburg
Aanleiding
De relatie tussen Australië en Nederland bestaat reeds geruime tijd. Al in 1618 heeft Dirk Hartog Australië in kaart gebracht. Na die tijd bleven VOC-schepen Australië bevaren. In de eerste decennia van de achttiende eeuw zijn echter diverse schepen gestrand op de rotsen voor de kust van Australië.
Dit jaar is het exact 300 jaar geleden dat het VOC-schip de Zuytdorp in juni 1712 op de westkust van Australië strandde. De rotsen waarop de Zuytdorp ten onder ging, iets ten zuiden van Shark Bay, heten tegenwoordig 'Zuytdorp Cliffs'. Vermoedelijk hebben zich enkele overlevenden vermengd met de inheemse bevolking. In de overlevering van de Nanda worden verhalen verteld over hun Europese voorvaderen. In Australië wordt dit jaar ruimschoots aandacht besteed aan het vergaan van de Zuytdorp door middel van educatieve projecten en het Zest Festival op 2 en 3 juni 2012 (www.zestfest.experiencekalbarri.com).
Op 1 juni 2012 organiseren de Provincie Zeeland, het Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief in Middelburg een symposium over het vergaan van het VOC-schip de Zuytdorp op de westkust van Australië. De Nederlandse ambassadeur in Australië, mr. Willem Andreae, en de Australische ambassadeur in Nederland, mr. Neil Mules, zijn beiden nauw bij de voorbereiding betrokken en samen met dr. Pieter Bol, arts-epidemioloog aan de TU Delft, de initiatiefnemers van de herdenking van het vergaan van de Zuytdorp. Zij bepleiten een diepgaander relatie tussen Nederland (in het bijzonder Zeeland) en Australië, mede op historische gronden. Programma
Dagvoorzitter: prof. dr. Jaap Bruijn, emeritus hoogleraar zeegeschiedenis Leiden 11.00 - 11.30 Inloop met koffie in Filmzaal, Abdij Middelburg. 11.30 - 11.40 Welkom door mr. Willem Andreae, Nederlandse ambassadeur in Australië, via videoboodschap in live contact.
11.40 - 12.00 Lezing door maritiem historicus dr. Ruud Paesie, Paskaarten, stuurmans - gereedschappen en zeilinstructies: De navigatietechniek bij de VOC ten tijde van de Zuytdorp.
12.00 - 12.20 Lezing door archeoloog en fysisch antropoloog dr. Liesbeth Smits van de Universiteit van Amsterdam: Nieuw leven in het onderzoek naar de slachtoffers van de ramp met de Batavia 1629.
12.20 - 12.40 Lezing door de Australische ambassadeur in Nederland mr. Neil Mules: Relatie Nederland - Australië en de activiteiten in Perth rondom de herdenking van de Zuytdorp.
12.40 - 13.40 Lunch
13.40 - 14.10 Lezing door maritiem archeoloog drs. Martijn Manders van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): Onderwaterarcheologie, onderwater cultureel erfgoed beheer en het nut van een zoekwijzer voor wrakken. 14.10 - 14.15 Aanbieding zoekwijzer scheepswrakken door drs. Roelof Hol, programmadirecteur Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed (GCE) van het Nationaal Archief aan prof.dr. Jaap Bruijn. GCE is een samenwerkingsproject van de ministeries van BZ, OCE en van het RCE en het NA.
14.15 - 14.35 Lezing door dr. Dolf Evenberg, biochemicus en docent aan de Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences: Tot op het bot; een duik - met oud- DNA - in het Vlissingse verleden.
14.35 - 14.55 Lezing door drs. Ton van Velzen, historicus Nationaal Archief: Schipbreuk, verlies van levens, verlies van ervaring. VOC zeelui uit Zeeland, 1700 - 1711. 14.55 - 15.30 Thee
15.30 - 15.50 Lezing door dr. Frits van Dulm, historicus en bestuurslid van het Centrum voor Internationale Erfgoedactiviteiten te Leiden: Sharing parts of the past, Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed en de erfgoedrelaties tussen Nederland en Australië.
15.50 - 16.00 Afsluitende opmerkingen door drs. Karla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland over de relatie Zeeland- Australië, en over de herdenking in 2016 van 400 jaar betrekkingen tussen Australië en Nederland, na de cartograaf Dirk Hartog. Mogelijkheden voor een verdieping van de relatie en verbreding van de kennis. 16.00 - 17.00 Drankje en hapje.

Deel: ' Symposium over het vergaan van het VOC-schip de Zuytdorp '
Lees ook