Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 06/02/2003


---

Symposium over jeugdzorg en -strafrecht
Van je familie moet je het hebben

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit (ACK) organiseert dinsdag 11 februari het symposium Van je familie moet je het hebben. Nieuwe perspectieven in de jeugdzorgen het jeugdstrafrecht. We zijn gewend dat bij ernstige opvoedingsproblemen de professionals die de diagnose stellen ook een hulpplan ontwikkelen. Familie moet dan meewerken aan de uitvoering daarvan. Nu zijn er echter ook ervaringen met een andere aanpak, waarbij niet de professionals maar juist de direct betrokkenen een plan maken (Eigen Kracht Conferenties). Ook in het jeugdstrafrecht krijgen direct betrokkenen tegenwoordig soms een centralere plaats.

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies heeft een sterke en interdisciplinaire belangstelling voor de verhouding tussen belangen en rechten van ouders, kinderen en samenleving, en wil daarom deze belangwekkende ontwikkelingen op het symposium vanuit verschillende perspectieven kritisch belichten. Lezingen en parallelsessies belichten het onderwerp vanuit psychologisch perspectief (bijvoorbeeld het afstaan van macht, het appelleren aan gevoelens van schuld en schaamte), juridisch perspectief (bijvoorbeeld de verhouding tussen beschermrecht, strafrecht en herstelrecht) en pedagogisch perspectief (bijvoorbeeld de eigen verantwoordelijkheid van ouders versus beschermrecht van kinderen en de pedagogische werking van strafrecht en herstelrecht). Het symposium is bestemd voor iedereen die in de praktijk van de jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en het jeugdstrafrecht werkt.

Dagvoorzitter van het symposium is prof. dr. Herman Baartman, directeur van het ACK. Sprekers op het symposium zijn prof. Gale Burford van de University of Vermont (de enige Engelstalige lezing), ouderbegeleider Alice van der Pas, prof. dr. Lode Walgrave, hoogleraar Criminologie in Leuven, en prof. dr. Hedy Stegge, bijzonder hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de VU. De Parallelsessies staan onder leiding van onder andere prof. Gale Burford, prof. dr. mr. Frans Willem Winkel, bijzonder hoogleraar Victimologie aan de VU, en prof. dr. Ruud Bullens, bijzonder hoogleraar Forensische kinder- en jeugdpsychologie aan de VU.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het symposium Van je familie moet je het hebben. Nieuwe perspectieven in de jeugdzorgen het jeugdstrafrecht vindt plaats op dinsdag 11 februari vanaf 9.30 uur (registratie vanaf 9.00 uur) in het Auditorium in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Op www.ack.vu.nl vindt u meer informatie over het symposium, evenals het dagprogramma. U kunt ook bellen met PAOG cursus- en congresorganisatie, Jitta Reddingius, tel. 020 4448444.


---

2003-02-06 / pb 3.012.0 / RL

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Symposium over jeugdzorg en -strafrecht '
Lees ook