Provincie Zuid-Holland

12-10-2001

Symposium in provinciehuis over plek archeologie in ruimtelijke ordening

De provincie Zuid-Holland organiseert samen met de gemeente Rotterdam en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek van dinsdag 16 tot donderdag18 oktober een driedaags symposium over het Europese PlanArch-project in het provinciehuis. Engeland, Frankrijk, België en Nederland hebben het PlanArch-project ontwikkeld met als doel archeologie een plek te geven in de ruimtelijke ordening. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese gemeenschap.

In het hele verstedelijkte gebied rond het zuidelijk deel van de Noordzee is er sprake van planologische druk op cultuurhistorische gebieden. Het PlanArch-symposium biedt een uitstekende gelegenheid om dieper in te gaan op de ideeën die de omringende landen hierover hebben.
Dinsdag 16 oktober staan de volgende twee onderwerpen centraal: welke rol heeft cultuurhistorie in ruimtelijke ordening en hoe kan deze rol groter worden in de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. De Nederlandse bijdrage aan het PlanArch-project is een 'casestudy' over het gebied Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland. Dit is één van de cultuurhistorische topgebieden in de provincie. De komende jaren zal Voorne-Putten echter meer onder druk komen te staan van de Rotterdamse grootstedelijke agglomeratie. In toekomstig beleid moet met deze gegevens rekening worden gehouden. Dit vormt een uitdaging voor rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Op woensdag 17 en donderdag 18 oktober worden de resultaten van het PlanArch-project gepresenteerd.

Het symposium begint op dinsdag 16 oktober om 13.30 uur in het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag

Deel: ' Symposium over plek archeologie in ruimtelijke ordening '
Lees ook