Universiteit van Utrecht


20 september 1999

Symposium over theoloog Th. C. Vriezen

De leerstoel Oude Testament en Hebreeuws van de Faculteit Godgeleerdheid houdt op 30 september een symposium getiteld: Th.C. Vriezen - Hervormd theoloog en oudtestamenticus. Met dit symposium eert de organisatie de nagedachtenis en het werk van deze bijbelgeleerde. De studiedag zal vooral gewijd zijn aan de theologie van het Oude Testament en daarnaast ook aan het vakgebied van de godsdienst van Oud-Israël.

Op 29 juli van dit jaar was het honderd jaar geleden dat prof. Th.C. Vriezen werd geboren. Vriezen was van 1956 tot 1969 hoogleraar in de wetenschap van het Oude Testament en in de godsdienst van Oud-Israël aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Eerder bezette hij diezelfde leerstoel al vanaf 1941 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn meest bekende boek, Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament is een werk dat talloze studenten, predikanten en godsdienstleraren heeft geïnspireerd in hun studie en geholpen heeft bij de uitoefening van hun vak. Dit boek wordt nog steeds aan theologische opleidingen in Nederland gebruikt, evenals andere werken van Vriezen.

Het programma van het symposium op 30 september is als volgt samengesteld:

's morgens in de aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht


9.30 uur Ontvangst met koffie

10.00 uur Lezing door prof.dr. A.S. van der Woude: Th.C. Vriezen - Theoloog en oudtestamenticus: zijn bijdrage aan de oudtestamentische wetenschap.

11.00 uur Lezing door prof.dr. H.W. de Knijff: De methodische en hermeneutische betekenis van Th.C. Vriezens `Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament'.

's middags in "De Driehoek" (Gertrudiskapel), Willemsplantsoen 1c, Utrecht


12.30 uur Lunch

14.00 uur Twee workshops over nieuwere ontwikkelingen op de vakgebieden van de theologie van het Oude Testament en van de godsdienst van Oud-Israël geleid door respectievelijk prof.dr. B.E.J.H. Becking en dr. M. Dijkstra.

15.30 uur Aanbieding van het gedenkboek: Th.C. Vriezen - Hervormd theoloog en oudtestamenticus.

Na afloop is er gelegenheid na te praten. Het gedenkboek zal dan verkrijbaar zijn. Voor deelname aan het hele programma of alleen aan het middagprogramma is opgave gewenst.

Donderdag 30 september 1999 van 9.30 tot 16.00 uur

Academiegebouw, Domplein 29 en `De Driehoek', Willemsplantsoen 1-c, Utrecht

Symposium: `Th.C. Vriezen - Hervormd theoloog en oudtestamenticus'.

Informatie is verkrijbaar bij dr. M. Dijkstra, Faculteit der Godgeleerdheid, (030) 253 5743 of 253 1853.

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Symposium over theoloog Th. C. Vriezen '
Lees ook