Rijksuniversiteit Groningen


Symposium

Tienerouders

Binnen de cultuur van lange opleidingen en uitgestelde volwassenheid is zwangerschap op tienerleeftijd uitzondering geworden. Toch moeten diegenen die zich bezighouden met zorg voor opgroeiende jongeren - jonge volwassenen - zich bewust zijn van de mogelijkheden van tienerouderschap met alle consequenties van dien. Vaak zijn de omstandigheden van een tienerzwangerschap en de daaropvolgende geboorte problematisch. Willen de jonge ouders wel hulp via de aangewezen instanties of is hier extra zorg op maat gewenst? Wie zorgt er voor de baby? De verdere ontplooiing van de ouder(s) en het kind zijn eveneens van belang. Praktische zaken zoals huisvesting, uitkering en oppas vragen een goede organisatie.De taak van 'bemoeizorgers' rond jeugdigen is om dit alles een zo goed mogelijke vorm te geven in het belang van het kind en de ouder(s).

Datum en tijd

vrijdag 26 november 1999, 9.30-16.00 uur

Titel

Tienerouders

Plaats

Boeringzaal, Faculteit der Medische Wetenschappen, A. Deusinglaan 1, Groningen

Organisatie

ARGO/NCG

Informatie

mw. G.A. van Dijk, tel. (050)363 30 99, fax (050)363 73 84, e-mail g.a.van.dijk@med.rug.nl

Deel: ' Symposium over tienerouders in Groningen '
Lees ook