Symposium Psychoanalyse en Filosofie

Datum: Zaterdag 6 november 1999

De Stichting Psychoanalyse en Filosofie organiseert op zaterdag 6 november 1999 een symposium waar de relatie tussen de psychoanalyse en de filosofie centraal staat.

Zowel voor de psychoanalyse als voor de filosofie is de menselijke geest het centrale object van onderzoek. Net als Freud, waren Schopenhauer en Nietzsche overtuigd van de grote invloed van de onbewuste drijfveren op het handelen en voelen van de mens. Maar er is meer dat de psychoanalyse en de filosofie verbindt. Zo is het gedachtegoed van Jacques Lacan ondenkbaar zonder het werk van Hegel en Kant en omgekeerd zijn veel hedendaagse filosofen door het wrk van Lacan beïnvloed.

Sprekers:
Jan Scheffer, psychoanalyticus
Antoine Mooij, psychoanalyticus en filosoof
Ger Groot, filosoof
Marc de Kesel, filosoof
Sam. IJsseling, filosoof
Patricia de Martelaere, filosoof

Forumdiscussie olv Kees Nuijten, psychoanalytisch literatuurwetenschapper

Plaats: Raadzaal Fac. Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht; Achter Sint Pieter 200 Utrecht. Tijd: 10.30 - 17.00 uur

Inschrijving: Fl. 90, - op gironr. 7583937 tnv St. Psychoanalyse en Cultuur. Koffie, Lunch en Thee bij de prijs inbegrepen!

Organisatie: Stichting Psychoanalyse en Cultuur

adres: J. van den Borchstraat 78

postcode: 3515 XG Utrecht

woonplaats: Utrecht

Telefoon: 030 - 2731977

Deel: ' Symposium Psychoanalyse en Filosofie '
Lees ook