Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

23-02-99, nr. 99-16

SCHIMMELS SPELEN HOOFDROL IN ECOSYSTEMEN

Wat zouden ecosystemen zonder mycorrhiza-schimmels moeten beginnen? Deze schimmels, waartoe onder meer paddestoelen behoren, spelen een sleutelrol in het bestaan van ecosystemen. Van oudsher was al bekend dat mycorrhiza-schimmels de fosfaatopname van planten beïnvloeden. Maar pas sinds kort is duidelijk geworden hoe verstrekkend hun betekenis eigenlijk is voor allerlei ecologische processen en wat voor consequenties dat kan hebben voor agro-ecologische toepassingen. Sommige hebben een voor gewassen nuttige functie, andere parasiteren. Er zijn zelfs 'steenetende' paddestoelen, althans mycorrhiza die de verwering van gesteenten bevorderen.

Op 26 februari 1999 worden tijdens het symposium 'The ecological functioning in ecology' in de reeks 'Current themes in ecology' de laatste ontwikkelingen besproken. WICC, Lawickse Allee 11, Wageningen

Met nieuwe moleculaire technieken is een grote diversiteit van mycorrhizasoorten aan het licht gebracht. De genetische structuur is verrassend complex waardoor individuen en soorten vaak niet duidelijk zijn afgegrensd. De diversiteit van de mycorrhiza is van groot belang voor de plantengemeenschap en het functioneren van het hele ecosysteem. Onlangs is aangetoond dat de soortenrijkdom van de mycorrhiza de concurrentieverhoudingen tussen plantensoorten en de diversiteit in het ecosysteem in sterke mate kan bepalen.

Programma:

* 09.30-10.15 uur: Ontvangst
* 10.15-11.00 uur: Alastair Fitter (York): 'Mycorrhizas in communities: superorganisms or selfish mycelia?'
* 11.00-11.30 uur: Elisabeth van der Heiden (Wageningen): 'Dual mycorrhiza of Salix repens: increased plant benefit from mycorrhizal colonization?'
* 11.30-12.15 uur: James Graham (Florida): 'Non-mutualistic behavior of AM symbiosis: agroecological implications'
* 13.30-14.15 uur: Peter Young: 'Diversity in Am fungal communities'
* 14.15-15.00 uur: Marcel van der Heijden en Ian Sanders (Basel): 'Diving below ground: Diversity of mycorrhizal fungi in relation to the distribution of nutrients in forest soils'
* 15.30-16.00 uur: Jacqueline Baar (Nijmegen): 'Rock-eating mycorrhizal fungi: A true case of mineral plant nutrition?'

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie: Hans de Kroon, tel. 0317 - 483815, e-mail: hans.dekroon@staf.ton.wau.nl

Behandeld door Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177 of (thuis) 0318-415877.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Symposium Schimmels spelen hoofdrol in ecosystemen '
Lees ook