SOTO

SOTO presenteert onderzoeksplan

SOTO presenteert onderzoeksplan

Op dinsdag 23 februari aanstaande organiseert de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag het symposium Terugkeer en opvang: een zaak van erkenning. Deze bijeenkomst is een vervolg op het symposium van 7 december jongstleden, dat in het teken stond van ervaringen van oorlogsgetroffenen.

Dit tweede symposium heeft een meer wetenschappelijk karakter dan de eerste bijeenkomst. Toen hebben de SOTO-onderzoekers vooral geluisterd naar ervaringen van oorlogsgetroffenen. Op 23 februari aanstaande zijn de rollen omgedraaid en komen vooral de onderzoekers en andere wetenschappers aan het woord.

De dag begint met een plenaire bijeenkomst, waarin het onderzoeksplan van de SOTO wordt toegelicht. Vervolgens zijn er vijf deelsessies waarin het thema van terugkeer en opvang op verschillende niveaus wordt besproken. In alle sessies luidt de centrale vraag: wat is reeds over het thema van terugkeer (komst) en opvang bekend in de literatuur en wat dient, mede naar aanleiding van de uitkomsten van het eerste symposium, nader te worden onderzocht? Na een uiteenzetting van SOTO-onderzoekers volgt een discussie tussen professionele deskundigen.

De dag wordt plenair afgesloten met een forumdiscussie.

Op het bijgevoegde programma staan de precieze tijden en de deelnemers aan de forumdiscussie vermeld.

Mede op basis van de uitkomsten van dit tweede symposium wordt het onderzoeksplan definitief vastgesteld. In het jaar 2001 moet het project uitmonden in een aantal publicaties.


-------------------------------------------------------------------


--------

Deel: ' Symposium 'Terugkeer en opvang een zaak van erkenning' '
Lees ook