Landbouwuniversiteit Wageningen


do 21-01-98 TERUGKOPPELINGSMECHANISMEN IN HET BROEIKASEFFECT


tijd 12.30-18.00

plaats Staring Centrum (SC-DLO), Droevendaalsesteeg 3, Wageningen
onderwerp symposium 'Terugkoppelingsmechanismen in het broeikaseffect'
informatie opgave: studievereniging Pyrus: https://www.met.wau.nl/pyrus/

De studievereniging Pyrus organiseert samen met het Climate Change and Biosphere Research Programme een symposium over terugkoppelingsmechanismen in het broeikaseffect. Tijdens het symposium wordt het onderwerp vanuit drie vakgebieden belicht, namelijk de bodemkunde, hydrologie en meterorologie. Dr.ir. M. Hoosbeek (bodemkunde en geologie, LUW) vertelt over de vastlegging van het broeikasgas koolstofdioxide in veengebieden. Dr. P. Kabat (Staring Centrum-DLO) vertelt over het effect van vegetatie op de hydrologische cyclus en daarmee op het klimaat. Prof.dr. J. Slanina (Energie Centrum Nederland) vertelt over de veranderde stralingsbalans van het aardoppervlak in de athmosfeer. Prof.dr.ir. R.A. Feddes (waterhuishouding, LUW) geeft zijn visie op de rol van de Wageningse studie Bodem Water en Atmosfeer in het klimaatonderzoek.

Zoekwoorden:

Deel: ' Symposium Terugkoppelingsmechanismen in het broeikaseffect '
Lees ook