Unie van elektrotechnische ondernemers

Symposium biedt inspiratie voor installateurs

SENIOR "BOUWT" VOOR ZELFSTANDIGHEID

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelf beslissingen nemen is één van de grote wensen van alle ouderen en gehandicapten. Daarvoor moet de zorg gespreid aangeboden worden. Echter, capaciteit aan zorg (opvang en handen aan bed) is beperkt. Als gevolg van de "grijze golf" zal met name in Brabant de druk op die capaciteit in de komende jaren sterk toenemen.

Op woensdag 17 oktober 2001, van 13.00 tot 17.00 uur vindt in de Blauwe zaal, Auditorium, Technische Universiteit Eindhoven plaats georganiseerd door het Platform Medische Technologie. Moderne technologie zou hulp kunnen bieden maar dat vraagt aanpassing van de infrastructuur in woningen. Daarnaast moet de organisatiestructuur in de "Zorg" optimaal afgestemd worden op het gebruik van die technologie.

Kortom: er moet niet alleen anders gebouwd worden maar ook anders worden samengewerkt. Nieuwe partijen worden hierin belangrijk, zoals instellingen buiten de "Zorg" waaronder wijkwerk, opleidingsinstellingen en in noodgevallen de politie en brandweer.

Een alleenwonende oudere zal stapsgewijs inleveren aan mentale en fysieke vermogens. In zijn woning kunnen voorzieningen worden aangebracht die de hulpafhankelijkheid verminderen, het dagelijks leven vergemakkelijken en de communicatie naar "Zorg" verbeteren (sensoren, traplift, een afstandsbediening voor gordijnen e.d.).

Als er onder de keukendeur koffie doorkomt is huishoudelijke hulp nodig, komt er rook vandaan dan moet de brandweer komen en komt er bloed onderdoor dan is een verpleger gewenst. De helpdesk, waar het signaal wordt ontvangen, kan dan de betreffende deskundige sturen.

Technologie-gebruik en organisatie-afstemming is een hot item. Die zaken moet je regelen nu je nog gezond bent, anders moeten anderen voor je zorgen en het is maar de vraag of die er dan zijn.

Doelgroep
De doelgroep is divers: senioren (vanaf 55+) die komende jaren gaan bouwen of verbouwen, beleggers en projectontwikkelaars, architecten, bouwkundig ontwerpers, bouwopleidingen, woningbouwverenigingen, overheden, stadsvernieuwers, besturen van seniorenverenigingen, ziektekostenverzekeraars, zorginstellingen, thuiszorg-organisaties, aannemers, installateurs en andere belangstellenden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website www.fp.tue.nl/pmt/actueel.htm of via e-mail secretariaat.pmt@tue.nl onder vermelding van uw naam, bedrijf/instelling, adres en telefoonnummer

Deelname voor bedrijven en instellingen die lid zijn van het PMT (Raad van Advies, Contactgroep) is voor één persoon gratis. Bij overtekening: Plaatsen in volgorde van binnenkomst Deelname-kosten: f 125,- p.p.. Gelieve dit bedrag over te maken op bankrekening 48.36.51.362 t.n.v. Stichting Platform Medische Technologie o.v.v. Symposiumbijdrage 17-10-2001. U kunt zich ook aanmelden per , fax (040-2443335) of post: Gaarne aanmelden vóór 10 oktober aanstaande

Deel: ' Symposium TUE over rol technologie in uitbreiding zorg '
Lees ook