url:

Symposium over het vaststellen van diffuse industriële VOS-emissies donderdag 21 januari 1999

Dit symposium wordt georganiseerd door de subsectie Meten & Meetmethoden van de VVM-sectie LUCHT op donderdagmiddag 21 januari 1999 op het hoofdkantoor van DHV te Amersfoort. Deelname aan dit symposium is kosteloos.

Naarmate steeds meer puntbronnen gesaneerd worden, worden diffuse emissies en met name de kwantificering daarvan, steeds belangrijker. Tijdens het symposium zullen verschillende meetstrategieën en meetprincipes om diffuse emissies van VOS te bepalen de revue passeren. Door de presentatie van een aantal praktijksituaties krijgen die nader reliëf. Tevens is er de mogelijkheid voor iedereen die in dit werkveld aktief is om zijn/haar aktiviteiten te presenteren middels poster- en/of productpresentatie. Het programma biedt de gelegenheid voor een korte toelichting hierop (ca. 2 minuten per presentatie). Ook toekomstige ontwikkelingen (KWS2010) zullen tijdens het symposium aan de orde komen.

Programma

12.30 Ontvangst met broodjes en koffie

13.30 Opening door de dagvoorzitter (Hr. H.-P. Baars, TNO)

13.40 Probleemschets diffuse emissies (Hr. Hofmeijer, projectleider KWS2000, VROM)

14.00 Meetstrategie/Meetprincipes (Hr. H. Bloemen, RIVM; Hr. R. Dooper, Chrompack; Hr. Th.R. Thijsse, TNO)

14.45 Korte toelichting Poster- en productpresentaties

15.00 Pauze

15.30 Presentatie case 1: LIFE-project Botlek/Pernis (Hr. M. Keuken, TNO)

16.00 Presentatie case 2: Raffinaderij emissies (Hr. L. Mooiweer, Shell)

16.30 Afsluiting + borrel

doorlopend: Poster- en productpresentaties

Zoekwoorden:

Deel: ' Symposium vaststellen diffuse industriële VOS-emissies '
Lees ook