Vereniging FME-CWM

Vernieuwing in productontwikkeling

Doel
Deelnemers aan het symposium krijgen antwoord op de vraag wat bedrijven kunnen doen om hun concurrentiepositie te versterken. Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van het symposium over 'Vernieuwing in productontwikkeling.

Doelgroep
Het symposium is interessant voor alle medewerkers in de technologiesector.

Korte omschrijving bijeenkomst
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) organiseert in samenwerking met de Vereniging FME-CWM en het Nederlands Forum voor Techniek en Wetenschap het Symposium 'Vernieuwing in productontwikkeling': strategie voor de toekomst. Het symposium vormt de afsluiting van een meerjarig studieproject waaraan vele deskundigen hebben meegewerkt. Producten moeten sneller, beter en goedkoper worden ontwikkeld. In de jaren zeventig en tachtig lag het accent in de industrie daarom op het verbeteren van fabricageprocessen. In de jaren negentig werd duidelijk dat dit niet meer voldoende is. Om internationaal te kunnen blijven opereren zal het accent moeten worden verschoven naar een snelle en flinter ontwikkeling van innovatieve producten, die goed aansluiten bij de individuele wensen van klanten. Deelnemers aan het symposium krijgen antwoord op de vraag wat bedrijven kunnen doen om hun concurrentiepositie te versterken. Zonder tekort te doen aan de altijd noodzakelijke persoonlijke creativiteit moet het ontwikkelingsproces worden gesystematiseerd tot een integraal, goed gestructureerd en beheerst creatieproces, waarbij samenwerking, kennismanagement, organisatie en leren centraal staan. Onderwerpen die tijdens het symposium aan bod komen zijn dan ook: samenwerking tijdens de productontwikkeling, kennismanagement, organisatie van de productontwikkeling en de opleiding van ontwerpers.

Datum, aanvangstijd en locatie
16 september 1999 10.00 uur Jacobi Theater te Utrecht Kosten
De kosten bedragen f. 595,-. Voor leden van KIvI, het NIRIA, de Vereniging FME-CWM en KVIV geldt een gereduceerd tarief van f. 500,-.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:


* Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Telefoon: (070) 302 98 38
E-mail: corbijn@stt.nl
Homepage: www.stt.nl/text/hopsympprog.htm

Bevestiging
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging, een routebeschrijving en indien van toepassing een factuur.

Vereniging FME-CWM

Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' Symposium Vernieuwing in productontwikkeling '
Lees ook