Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Symposium 'Virtual reality in het onderwijs'

'Virtual reality in het onderwijs: doel, middel of versiering?' is de titel van het symposium dat op 9 maart in Enschede wordt gehouden. Tijdens dit symposium wordt onder andere ingegaan op wat virtual reality bijdraagt aan de kwaliteit van het leerproces. Door diverse sprekers zal het thema worden belicht. Deelnamekosten: f 25,-, incl. broodmaaltijd en drankje na afloop.
Informatie en aanmelden bij:
Aanmelden: Hugo Jonkers, jimm@gironet.nl; Voor informatie: https://www.sigchi.nl/activiteiten/avond-19990309.html

Zoekwoorden:

Deel: ' Symposium Virtual reality in het onderwijs '
Lees ook