Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 14 april 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Symposium bij de opening van het Heyendaal Instituut Nijmegen WIE DAAGT WIE UIT? OVER WAT WETENSCHAPPE(N)RS VAN ELKAAR KUNNEN LEREN

In onze maatschappij merken we steeds nadrukkelijker het ontbreken van een gemeenschappelijk oriëntatiepunt. Politieke partijen doen een beroep op een eerherstel van waarden en normen. Steeds meer meer mensen hebben het gevoel dat het in onze samenleving aan enkele basisovertuigingen ontbreekt.

Ooit heeft het woord 'God' vorm gegeven aan zo'n basis. Maar vandaag de dag functioneert het zo niet meer. Theologen zijn nauwelijks nog in staat duidelijk te maken wat ze bedoelen. En de filosofie is haar oude functie van oriënterende wetenschap in veel gevallen kwijt geraakt. Daar tegenover staat dat enkele vooraanstaande exacte wetenschappers in hun denken toch weer een plaats inruimen voor God. Ook in de hedendaagse literatuur speelt 'God' op tal van plaatsen een rol. Kennelijk ontbreekt het ook in de wetenschappen aan een gemeenschappelijke taal. Met een symposium op zaterdag 22 mei onder de titel 'Wie daagt wie uit?' hoopt de Katholieke Universiteit Nijmegen wetenschappers uit verschillende disciplines in gesprek te brengen en tot uitspraken uit te dagen.

Aanleiding voor dit symposium is oprichting van het Heyendaal Instituut. Daar worden de verschillende wetenschappen met elkaar in discussie gebracht. Het Heyendaal Instituut wil zo helpen bij het vinden van gemeenschappelijke overtuigingen en oriëntaties op het niveau van de wetenschappen, maar vooral op het brede niveau van de maatschappij. De wetenschappen die ooit die oriënterende functie hadden, de filosofie en de theologie, bieden zich daarbij aan als de discussieleiders. Op 22 mei zullen natuurwetenschappers, literatuurwetenschappers, filosofen en theologen met elkaar in debat gaan over wie nu eigenlijk wat en van wie moet leren.

Sprekers

Sprekers zijn: prof. dr. Jan Peters (opening), prof. dr. Hermann Hring (Over de fragmentatie van wereld en werkelijkheid), dr. Ria van den Brandt (Literatuur als openbaring), prof. dr. Henk Barendregt (De juiste zingeving: wetenschap en religie) en dr. Palmyre Oomen (Theologie - exacte wetenschappen: een asymmetrische interactie). De dag wordt afgesloten met een forum, waarin zitting hebben: jurist prof. Ybo Buruma, econoom prof. Eelke de Jong en arts Hanneke van Laarhoven.

Heyendaal Instituut

Het Heyendaal Instituut is een onderzoeksinstituut dat met interdisciplinaire onderzoeksprogramma's een bijdrage wil leveren aan de vraag naar de relevantie van de christelijke traditie voor de hedendaagse cultuur. In het bijzonder richt de vraagstelling van het instituut zich op de rol en de betekenis van de theologie, filosofie en de overige disciplines in de huidige en toekomstige samenleving. Het Heyendaal Instituut is gevestigd aan de KU Nijmegen, Postbus 9100,
6500 HA Nijmegen, tel. (024) 361 15 61 / 322 46 29.

Symposium

Wie daagt wie uit? Symposium bij de opening van het Heyendaal Instituut van de KU Nijmegen, zaterdag 22 mei in het Aula/Congresgebouw van de KU Nijmegen, Comeniuslaan 2. Toegang is gratis.

Deel: ' Symposium Wat wetenschappers van elkaar kunnen leren '
Lees ook