Wageningen Universiteit

Natuur tussen land en water centraal op halve eeuwfeest

Symposium Studiekring Land- en Watergebruik

Water-Land-Natuur in de Delta van de toekomst; oude en nieuwe opgaven

De Studiekring Land- en Watergebruik organiseert dit symposium ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Er zal ruimte zijn om oude bekenden te ontmoeten en herinneringen op te halen, maar ook vragen we een actieve bijdrage, wanneer we de toekomst proberen te lezen. Tijdens het ochtendprogramma wordt het vakgebied Cultuurtechniek belicht vanuit verleden, heden en toekomst. Aansluitend verzorgen studenten presentaties van afstudeeronderwerpen en treden daarmee in contact met praktijkmensen. Ook worden de eerste beelden getoond van de milieusatelliet ENVISAT samen met een tentoonstelling van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Vervolgens gaat men met een workshop, waarbij men met elkaar in debat gaan over de ontwikkelingen op het vakgebied, relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vragen vanuit de praktijk en de betekenis hiervan voor de Wageningse opleiding en de rol van de Studiekring. Deze dag biedt een gevarieerd programma en wordt gerealiseerd met medewerking van (oud-) hoogleraren, collega's en studenten.

Datum: 24/05/2002
Tijd: 09:30 - 16:00 uur
Plaats: ALTERRA (gebouw 101), Droevendaalsesteeg 3, Wageningen Contactpersoon: Alterra, mw. L.C. Elings, fax.0317-419000, e-mail: l.c.elings@alterra.wag-ur.nl Nadere informatie:
https://www.alterra.wageningen-ur.nl/actueel/congressen/50_jaar_studiekring/50_ jaar_studiekring.html

Deel: ' Symposium Water-Land-Natuur in de Delta van de toekomst '
Lees ook