op 21 april 1999 organiseert de technisch natuurkundige studievereniging arago het populair-wetenschappelijke voorjaarssymposium. dit jaar gaat dit symposium over weer en klimaat. er wordt onder andere ingegaan op de fysica achter de bliksem, de langzame klimaatverandering die zeker deze eeuw goed zichtbaar is geworden en natuurlijk hoe de voorspellingen van het weer tot stand komen.

om deze onderwerpen te behandelen heeft de commissie een lijst van gerenomeerde sprekers opgesteld. hun namen zijn terug te vinden in de sprekerslijst elders op deze pagina.

het symposium is vooral gericht op eerstejaars studenten, medewerkers van de universiteit en mensen uit het bedrijfsleven. omdat dit symposium een populair-wetenschappelijk karakter heeft zijn ook vwo'ers van harte welkom.

dagprogramma


9.00 inschrijving en ontvangst met thee, koffie en krentenwegge.


9.30 opening door de dagvoorzitter dr. b.g. de grooth - universiteit twente


9.45 waarnemen aan het weer anno 1999 drs. r.m. groenland - meteo consult


10.45 numerieke weersverwachtingen drs. g. j. cats - knmi


11.45 pauze
met thee, koffie en krentenwegge


12.15 de geelektrificeerde aarde dr. ir. a.f.g. jacobs - landbouwuniversiteit wageningen


13.15 lunch
in de mensa


14.30 variabiliteit van weer en klimaat dr. r. j. haarsma - knmi


15.30 pauze
met thee en koffie


16.00 klimaat en broeikaseffect prof. dr. c. j. e. schuurmans - imau


17.00 afsluiting en borrel verzorgd door de baco, en gratis!

inschrijving via internet

u kunt zich elektronisch voor het symposium opgeven!

de voorjaarssymposiumcommissie wenst u alvast een inspirerende middag toe!

wouter schiferli - voorzitter

jord prangsma - penningmeester

elmer koene - secretaris

arthur van bilsen - sponsor-commissaris

copyright (c) 1998 t.n.s.v. arago, enschede

Deel: ' Symposium Weer en Klimaat '
Lees ook